ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Kdo je Carl Gustav Jung
Carl Gustav Jung byl švýcarský lékař a psychoterapeut, zakladatel analytické psychologie. Jeho přínos psychologii spočívá v pochopení lidské psychiky na pozadí světa snů, umění, mytologie, náboženství a filosofie. Má významný podíl na zkoumání příčin a léčbě schizofrenie.
Carl_gustav_jung

Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung byl synem protestantského faráře a vzhledem k velikému množství duchovních hodnostářů v rodině se předpokládalo, že i jeho dráha půjde v otcových stopách. V rané dospělosti ale objevil filosofii a literaturu a rozhodl se vymanit z rodinné tradice a nechal se zapsat ke studiu lékařství. V letech 1895–1900 studoval na univerzitě v Basileji a později Curychu. Tam měla univerzita svoji klinickou bázi v Burghölzli a Jung se stal v roce 1900 jejím lékařem. Ústav vedl Eugen Bleuler, který se zabýval spíše tradičním popisným zkoumáním duševních chorob, Jung se zabýval experimentální psychologií. Studoval také mytologii a sbíral materiál přeludů, halucinací a snů pacientů, který se mu zdál pro tuto teorii relevantní.

Jung v roce 1911 stanul v čele Mezinárodní psychoanalytické společnosti, kde setrval do roku 1914. Poté se věnoval převážně práci na svých teoretických studiích a soukromé terapeutické praxi.

V roce 1923 zahájil Jung stavbu věže v Bollingenu, obydlí, které je živoucím důkazem jeho dalšího objevu, psychického středu v lidské duši – Self neboli bytostného Já. Bollingenská věž, kterou psycholog neustále vlastními silami rozšiřoval, nebyla jen místem setkávání s různými osobnostmi, ale především symbolickým vyjádřením osobního růstu k celistvosti kombinací praktické životní orientace a zpracováním snové imaginativní látky.

Koncem 20. let začal Jung studia alchymistického symbolismu, obracel se ke starým filosofickým mistrům, zkoumal křesťanství, jeho heretická hnutí a symbolismus, sám se účastnil objevení gnostických svitků z egyptského Nag Hammádí.

Ke své psychiatrické praxi se stal ještě roku 1943 řádným profesorem lékařské psychologie na Basilejské univerzitě.

V roce 1903 si vzal za manželku Emmu Rauschenbachovou (1882 – 1955), která pocházela z průmyslnické rodiny v Schaffhausenu. Měli spolu 5 dětí.

Jungova analytická psychologie je obecně použitelná a neomezuje se pouze na určité psychologické typy, nýbrž respektuje jakoukoliv povahu člověka. Získala si celou řadu ctitelů a žáků, kteří pokračovali v Jungově díle. V roce 1948 byl založen Institut C. G. Junga jako reakce na vzrůstající zájem o rozvíjení a spolupráci na myšlenkách analytické psychologie. Své myšlenky zaznamenal do několika knih. Byl velmi citovaným psychologem.

Některé z jeho citátů:

„V každém z nás je ještě někdo,koho neznáme.“

„Sen, nad kterým se nezamyslíme, je jako dopis, který neotevřeme.“

„Nesnažte se být dokonalí. Buďte úplní.“

„Existuje-li něco, co chcete změnit u svého dítěte, zamyslete se nejprve zda to není něco, co byste měli změnit u sebe.“

O životě Carla Gustava Junga v letech 1904-1913 byl v roce 2011 natočen koprodukční film Nebezpečná metoda V roli Junga Michael Fassbender.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související profese:

  • Psychoterapeut (Psychotherapist)
předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 24.03.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená