ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


CACAYA

Cacaya

ORC

Orc je kladný hrdina, ztělesnění tvůrčí vášně, energie, symbol ducha vzpoury, svobody a stojí proti Urizen, ztělesněním “zatvrdlé” tradice, neschopné se chtít přízpusobit novým poměrům světa.

Všemu záhadnému a dosud neznámému vyjděme vstříc se zdravým selským rozumem, zdravým úsudkem a kritikou. Po seznámení se s novými a někdy i nečekanými schopnostmi lidského těla zjistíte, kolik smyslů lze využívat k pokojnému a pohodovému životu. Ve využívání nových schoností se z nás ale nesmí stát fanatici!

Panický strach ze změny “ducha” tradice, pohodlného života současně mocných a bohatých, může být překonán jen činy a ukázkami lepší budoucnosti všem lidem. Takto proběhly Feudální revoluce, Průmyslová revoluce, IT revoluce a nyní přichází Duchovní revoluce. Doba střetu duchovního a materiálního vnímáni světa.