ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Co je Business Intelligence Software
Business Intelligence Software (někdy BI software) je podnikový software, který slouží k analýze dat organizace a jejich následné prezentaci.

Business Intelligence Software (někdy BI software) je podnikový software, který slouží k analýze dat organizace a jejich následné prezentaci. Data obvykle pocházejí z dalších zdrojových podnikových aplikací, jako jsou například účetní software, CRM software, ERP software, software pro fakturaci, software pro řízení projektů, někdy také software pro řízení lidských zdrojů.

BI software obvykle slouží jak k vytěžování dat (data mining), dotahování data ze zdrojových databází, ale také tak k analýze syrových dat organizace, a jejich prezentování do podoby vhodné pro uživatele - tedy do různých grafů, přehledů a trendů a dalších druhů reportů.

Základní funkce a vlastnosti business intelligence software

  • Dotazování (Query)
  • Reporting
  • Analýza dat (Data analysis)
  • Vizualizace dat (Data Vizualization)
  • OLAP
  • Přediktivní analytika

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 12.12.2016
Má Vaše firma co nabídnout?
Lidé, kteří to umí