ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Business Intelligence
Business Intelligence (BI) je označení pro analytické a vykazovací podnikové aplikace.

BI fuelBusiness Intelligence (používá se též zkratka BI) je označení pro analytické a vykazovací podnikové aplikace. Umožňují ucelenou a efektivní práci s firemními daty, slouží jak pro zpracování dat z minulosti, tak také pro předpovědi či simulace budoucího vývoje. Jejich hlavním cílem je poskytnout kvalitní data pro rychlejší a efektivnější rozhodování.

K čemu je business Intelligence software v praxi?

Nástroje Business Intelligence umožňují využít firemní data z různých zdrojů (z různých zdrojových aplikací či přímo databází), ale také s nimi následně pracovat z různých úhlů pohledu. Nástroje BI tak pomáhají zpřístupnit data na jednom místě, v odpovídající formě a prostředí manažerům, kteří je mohou analyzovat, porovnávat, třídit a na jejich základě rozhodovat. BI tak pomáhá efektivně využívat data z celé firmy, poskytovat podklady pro rozhodování, tvorbě informací a znalostí.

Většina organizací a jejich podnikových aplikací je zahlcená daty z různých provozních systémů (např. ERP, CRM, HRM) a jejich využití pro rozhodování a provoz se tak stává bez analytických nástrojů obtížné. Je ovšem nutné zdůraznit, že klíčem k získání kvalitních výstupů ze systémů BI je kvalitní datová základna zdrojových dat (platí princip “Garbage in - Garbage out”). Největší chybou je analyzování a shromažďování neužitečných nebo špatných dat (viz Kvalita dat). Pokud má tedy organizace špatně nastavenou architekturu svého informačního systému nebo podnikové procesy, ani dobré BI řešení ji nezachrání.

Nástroje BI používají typicky střední a větší organizace nebo organizace, které zpracovávají velké množství dat nebo data z různých zdrojových systémů.

Business intelligence má vliv na strategické i operativní rozhodování společnosti a v dnešní době je pro střední a velké firmy prakticky nepostradatelnou součástí jejich informačního systému. Pomáhá vytvářet konkurenční výhody zásadně ovlivňuje úspěch společnosti, protože díky BI dokáže organizace rychleji reagovat. Patří tak mezi strategické technologie s významným dopadem na podnikání. V posledních letech s rostoucím objemem dat jejich význam ještě více roste. V budoucnosti se předpokládá ještě větší důraz na simulační a prediktivní řešení a vytěžování velkého množství dat (tzv. big data).

Základní funkce a vlastnosti BI software?

  • Analýza a benchmarking dat
  • Extrakce dat z různých zdrojů
  • Datové pumpy
  • Datové kostky
  • Prediktivní analýza
  • Reporting
  • Seskupování výsledků a další filtrování
  • Klíčové ukazatele výkonnosti, výkonnostní metriky - nastavení a sledování
  • Vizualizace dat
  • OLAP

Z technického hlediska jsou nástroje BI založeny na datovém skladu (tj. centrální úložiště vybraných dat z celé společnosti), který využívá většinou technologií OLAP.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 12.12.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí