ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Hledat v knihovně

Knihy

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z New
List_thumb_
Autor: Josef Koubek
Nové vydání vysokoškolské učebnice a osvědčené příručky pro podnikovou praxi tematicky pokrývá všechny úlohy personalistiky ve firmě, a navíc byla do knihy nově zaměřena aktuální témata, jako jsou koncepce intelektuálního a lidského kapitálu, problematika řízení talentů či pojetí pracovních rolí.
List_thumb_
Autor: Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton
Zásady úspěšného vyjednávání
List_thumb_
Autor: David Ogilvy
Legendární kniha klasika světové reklamy, proslulého zakladatele a dlouholetého šéfa jedné z nejvýznamnějších světových reklamních agentur a tvůrce řady skvělých reklamních kampaní, je zasvěceným průvodcem oborem reklamy a reklamní tvorby.
List_thumb_komentovane-vydani-normy-csn-en-iso-190112012
Autor: Kolektiv autorů
Norma ČSN EN ISO 19011:2012 „Směrnice pro auditování systémů managementu“ je určena všem osobám, které budou dohlížet nad funkčností systémů a procesů jakékoli organizace. Záměrem velké revize normy ISO 19011 bylo sjednotit postupy pro auditování a současně najít shodu mezi různými typy auditů.
List_thumb_
Autor: Hana Machková, Černohlávková Eva a kolektiv
Páté aktualizované vydání úspěšné publikace představuje nezbytnou příručku nejen pro studenty vysokých škol, ale také pro podnikatele, manažery a pracovníky firem, které podnikají v mezinárodním měřítku.
List_thumb_vyroba-a-dodavani-produktu
Autor: Překlad publikace VDA-QMC
Tato publikace slouží jako výchozí základna pro zjišťování, stanovování, sledování, dokumentování a archivaci zvláštních charakteristik. Jako model procesu byl zde použit model podle publikace VDA „Vznik produktu, zajišťování stupňů zralosti pro nové díly“.
List_thumb_
Autor: Doležal Jan, Máchal Pavel, Lacko Branislav a kolektiv
Nové vydání jediné publikace o řízení projektů podle české implementace standardu projektového řízení IPMA ICB v3.1 je aktualizováno s ohledem na novou verzi standardu a jsou v něm upřesněny a doplněny některé metody projektového řízení.
List_thumb_
Autor: Ladislav Blažek
Praktická a čtivá publikace se zaměřuje na klíčové oblasti managementu.
List_thumb_model-excelence-efqm
Autor: překlad EFQM
Model excelence EFQM patří k nejrozšířenějším manažerským nástrojům umožňujícím komplexní hodnocení výkonnosti organizace a její systematické a trvalé zlepšování. Základní koncepce excelence, kritéria Modelu a logika RADAR tvoří nerozdělitelný celek, jejichž aplikace Vám usnadní postup na cestě k trvale udržitelné excelenci.