ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Hledat v knihovně

Knihy

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z New
List_thumb_
Autor: Doležal Jan, Máchal Pavel, Lacko Branislav a kolektiv
Nové vydání jediné publikace o řízení projektů podle české implementace standardu projektového řízení IPMA ICB v3.1 je aktualizováno s ohledem na novou verzi standardu a jsou v něm upřesněny a doplněny některé metody projektového řízení.
List_thumb_vda-65-audit-produktu
Autor: Překlad publikace VDA-QMC
Základním východiskem pro management kvality v automobilovém průmyslu jsou požadavky ISO/TS 16949. Zkušenosti při zavádění těchto požadavků připouštějí různé možnosti výkladu při vymezování definice auditu produktu a rekvalifikačních zkoušek. Tato příručka dává doporučení k tomuto vymezení.
List_thumb_
Autor: Vladimír Smejkal, Karel Rais
Třetí, rozšířené a aktualizované vydání komplexní publikace je určeno manažerům na všech řídících úrovních, specialistům v oblasti řízení a snižování rizik, podnikatelům, pracovníkům orgánů veřejné správy a neziskových organizací, jakož i vysokoškolským studentům, zejména v oborech ekonomie, management a právo.
List_thumb_odbyt-a-pece-o-zakaznika--analyza-vadnych-dilu-z-provozu
Autor: Překlad publikace VDA-QMC
Cílem tohoto nového standardu je zavedení překrývajícího konceptu pro analýzu vadných dílů pro díly z pole (z provozu). K tomu je nutné zohledňovat základní a podpůrné procesy analýzy vadných dílů, stejně jako rozhraní. Obzvláště pro vadné díly, pro které se v procesu nálezu na produktu nenaleznou žádné závady, je popsán metodický postup, aby bylo možné identifikovat příčinu demontáže. K tomuto tématu musí vedle datových analýz proběhnout prověrka celkového procesu (od zákazníka přes prodejce a OEM až po dodavatele) a/nebo systému.
List_thumb_vda-5-vhodnost-kontrolnich-procesu
Autor: Překlad publikace VDA-QMC
Vhodnost měřicích systémů. Vhodnost procesů měření a kontroly. Rozšířená nejistota. Posuzování shody. Tento svazek VDA je určen pro posouzení vhodnosti měřicích systémů a procesů měření. Vhodnost je určena ve vztahu k nejistotě měření. Svazek obsahuje podrobný návod na výpočet a množství vyřešených příkladů.
List_thumb_statisticke-metody-rizeni-jakosti
Autor: František Fabián
Publikace poskytuje ucelený obraz o možnostech využití statistických nástrojů ve všech základních oblastech managementu kvality, včetně přístupů a metod popsaných v technických normách, především z oblasti aplikované statistiky a spolehlivosti. Cílem je seznámit širší odbornou veřejnost se statistickými přístupy a nástroji, a to nejen z hlediska metodického, ale i z hlediska výpočetní softwarové podpory s využitím Microsoft Excelu, který je přístupný ve většině podniků a organizací.
List_thumb_
Autor: Oliver Leiss, Jasmin Schmidt
pro začátečníky a mírně pokročilé
List_thumb_
Autor: Josef Valach a kolektiv
Zakládání podniku, finanční analýza, oběžný majetek, plánování, zdroje a formy financování, investiční rozhodování, hospodářský výsledek, oceňování podniku.
List_thumb_
Autor: Jindřich Soukup, Vít Pošta a kolektiv
Učebnice makroekonomie pro studenty ekonomických fakult vysokých škol, která se přednostně zaměřuje na moderní makroekonomické koncepce.
List_thumb_
Autor: Michael Armstrong
Desáté, výrazně přepracované a zmodernizované vydání světového bestselleru představuje nejnovější trendy a postupy v oblasti řízení lidských zdrojů.