ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Hledat v knihovně

Knihy

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z New
List_thumb_komentovane-vydani-normy-csn-iso-21500-pro-management-projektu
Autor: Petr Řeháček
NormaČSN ISO 21500 poskytuje návod pro řízení projektu a může být použit pro každý typ projektu, bez ohledu na složitost, velikost nebo dobu trvání. Jeho využití je hlavně v automobilovém průmyslu, strojírenství, energetice, stavebnictví, informačních systémech apod. a ve spojení s dalšími standardy, např. s ISO 31000, je významným nástrojem pro zvýšení konkurenceschopnosti nejen na tuzemském, ale i zahraničním trhu. Pro automobilový průmysl je velmi dobrým nástrojem pro pochopení požadavků ISO/TS 16949 – např. kapitola 7.2 nebo 7.3, pro vytvoření projektových šablon APQP, vysvětlení požadavků VDA 6.3 – oblast P2, pro PPAP, 8D Report aj.
List_thumb_klicove-ukazatele-vykonnosti
Autor: David Parmenter
Rozvíjení, implementování a využívání vítězných klíčových ukazatelů (KPI). Mnoho organizací pracuje se špatnými měřítky, z nichž mnoho je nesprávně nazývaných klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI). Ve skutečnosti však velmi málo organizací monitoruje své správné klíčové ukazatele výkonnosti. Kniha je určena pro projektový tým, vyšší vedení, externí facilitátory projektů a pro koordinátory týmů, jejichž rolí je dovést takový projekt k úspěšnému konci.
List_thumb_
Autor: Michael Armstrong
Desáté, výrazně přepracované a zmodernizované vydání světového bestselleru představuje nejnovější trendy a postupy v oblasti řízení lidských zdrojů.
List_thumb_
Autor: Stephen R. Covey
Zásady osobního rozvoje, které změní váš život
List_thumb_
Autor: Jan Doležal, Pavel Máchal, Branislav Lacko
Projektové řízení je v současné době často skloňovaným termínem.
List_thumb_
Autor: Václav Jurečka a kolektiv
Publikace je velmi užitečnou pomůckou ke studiu mikroekonomické teorie.
List_thumb_vda-1-dokumentovani-a-archivace
Autor: Překlad publikace VDA-QMC
Návod na dokumentování a archivaci požadavků na kvalitu a záznamů o kvalitě – zvláště u kritických charakteristik. I když záznamy o kvalitě a jejich archivací nemůže být dosaženo zlepšení kvality (jsou pouze dokumentovaným zachycením dosažené úrovně kvality), organizace z různých důvodů, jako jsou audit, zpětné povolávání, odpovědnost za produkt, právní požadavky atd., chtějí nebo musejí vést důkazy o tom, že systém managementu kvality funguje a že jsou vyráběny pouze produkty, které splňují všechny požadavky.
List_thumb_proces-schvalovani-dilu-do-seriove-vyroby
Autor: překlad AIAG
Účelem PPAP je dokazovat, že organizace správně rozumí všem požadavkům zákaznické konstrukční dokumentace a zákaznických specifikací a že výrobní proces je schopen vyrábět produkt trvale splňující tyto požadavky.
List_thumb_
Autor: Karel Pavlica, Eva Jarošová, Robert B. Kaiser
Známí vysokoškolští pedagogové ve spolupráci s americkým odborníkem na problematiku vedení lidí představují jedinečnou koncepci versatilního vedení, která zdůrazňuje nutnost osvojit si soubor zdánlivě protikladných, avšak doplňujících se manažerských dovedností a jejich přiměřeného a vyváženého uplatňování v praxi.
List_thumb_
Autor: Hermann Simon
Úspěšné strategie málo známých firem, které mají vedoucí postavení na světových trzích