ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Hledat v knihovně

Knihy

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z New
List_thumb_odbyt-a-pece-o-zakaznika--analyza-vadnych-dilu-z-provozu
Autor: Překlad publikace VDA-QMC
Cílem tohoto nového standardu je zavedení překrývajícího konceptu pro analýzu vadných dílů pro díly z pole (z provozu). K tomu je nutné zohledňovat základní a podpůrné procesy analýzy vadných dílů, stejně jako rozhraní. Obzvláště pro vadné díly, pro které se v procesu nálezu na produktu nenaleznou žádné závady, je popsán metodický postup, aby bylo možné identifikovat příčinu demontáže. K tomuto tématu musí vedle datových analýz proběhnout prověrka celkového procesu (od zákazníka přes prodejce a OEM až po dodavatele) a/nebo systému.
List_thumb_
Autor: Vladimír Smejkal, Karel Rais
Třetí, rozšířené a aktualizované vydání komplexní publikace je určeno manažerům na všech řídících úrovních, specialistům v oblasti řízení a snižování rizik, podnikatelům, pracovníkům orgánů veřejné správy a neziskových organizací, jakož i vysokoškolským studentům, zejména v oborech ekonomie, management a právo.
List_thumb_vda-61-audit-systemu-managementu-jakosti
Autor: Překlad publikace VDA-QMC
Podle DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 9004-1. Toto 4. vydání z roku 2003 je obsahově identické s dřívějším vydáním z roku 2000, byly v něm ale uvedeny reference na DIN EN ISO 9001 (vydání 12/00) a pojmy podle DIN EN ISO 9000 (vydání 12/00).
List_thumb_
Autor: Hermann Simon
Aktuální kniha šéfa jedné z nejvýznamnějších mezinárodních poradenských firem předkládá konkrétní aktivní protikrizová opatření, která mohou vlastníci a manažeři podniků realizovat prakticky okamžitě.
List_thumb_
Autor: W. Chan Kim, Renée Mauborgne
Umění vytvořit si svrchovaný tržní prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry
List_thumb_
Autor: Stephen M. R. Covey
Tato provokativní a v mnoha směrech převratná kniha rozvíjí klíčové myšlenky bestsellerů S. R. Coveyho "7 návyků skutečně efektivních lidí" a "8. návyk.
List_thumb_
Autor: Stephen R. Covey, Bob Whitman
Jedinou věcí, kterou si můžeme v byznysu být jisti, je nejistota. S. R. Covey ve své nejnovější knize ukazuje, že přesto existují organizace, které – bez ohledu na nejisté ekonomické podmínky – dosahují předvídatelných (a skvělých!) výsledků tím, že se za všech okolností řídí čtyřmi klíčovými principy, které jsou trvalé a neměnné (dotahují věci do konce a vynikajícím způsobem realizují své priority, vytvářejí atmosféru důvěry, dosahují vyšší hodnoty s méně zdroji, nešíří strach).
List_thumb_
Autor: Robert S. Kaplan, David P. Norton
Systém řízení, systém řízení strategie, řízení strategie, zvyšování výkonnosti, konkurence, konkurenční výhody, vypracování strategie, plánování strategie, organizační struktura, plánování provozních činností, prognózy tržeb, kapacity zdrojů, dynamické rozpočty, realizace strategie, řízení strategie, zvyšování výkonnosti, strategické analýzy, plánování strategie, organizační jednotka, zaměstnanec, alokace zdrojů, sledování realizace, vyhodnocování realizace, proces učení, ověřování platnosti, přizpůsobení strategie
List_thumb_
Autor: Jaroslav Nenadál, David Vykydal, Petra Halfarová
Model efktivního učení se a zlepšení
List_thumb_
Autor: Jaromír Veber, Alena Plášková, Marie Hůlová
Legislativa, metody, systémy, praxe