ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Hledat v knihovně

Knihy

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z New
List_thumb_
Autor: John P. Kotter
Osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice
List_thumb_
Autor: Mike Robson, Philip Ullah
Publikace anglických specialistů v oboru řízení projektů organizačních změn umožňuje hlubší porozumění zásadám a možnostem podnikového reengineeringu, ukazuje, jak rozpoznat ty organizace či procesy, u nichž je reengineering skutečně vhodným řešením a kde lze v maximální míře využít jeho potenciálu.
List_thumb_
Autor: Josef Čížek, Josef Keller
Obsahuje více než 24 000 hesel a zaplňuje citelnou mezeru na našem knižním trhu.
List_thumb_
Autor: Adriana Knápková, Drahomíra Pavelková
Komplexní průvodce s příklady
List_thumb_klicove-ukazatele-vykonnosti
Autor: David Parmenter
Rozvíjení, implementování a využívání vítězných klíčových ukazatelů (KPI). Mnoho organizací pracuje se špatnými měřítky, z nichž mnoho je nesprávně nazývaných klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI). Ve skutečnosti však velmi málo organizací monitoruje své správné klíčové ukazatele výkonnosti. Kniha je určena pro projektový tým, vyšší vedení, externí facilitátory projektů a pro koordinátory týmů, jejichž rolí je dovést takový projekt k úspěšnému konci.
List_thumb_memory-jogger-pokrocily-management-projektu
Autor: Karen Tate, Crynthia Stackpole
Kapesní průvodce pro zkušené odborníky v managementu projektu. Příručka z populární řady Memory Jogger amerického nakladatelství GOAL/QPC dále rozšíří znalosti uživatelů o managementu projektů na úrovni organizační i úrovni strategické.
List_thumb_statisticke-metody-rizeni-jakosti
Autor: František Fabián
Publikace poskytuje ucelený obraz o možnostech využití statistických nástrojů ve všech základních oblastech managementu kvality, včetně přístupů a metod popsaných v technických normách, především z oblasti aplikované statistiky a spolehlivosti. Cílem je seznámit širší odbornou veřejnost se statistickými přístupy a nástroji, a to nejen z hlediska metodického, ale i z hlediska výpočetní softwarové podpory s využitím Microsoft Excelu, který je přístupný ve většině podniků a organizací.
List_thumb_
Autor: Jan Pour, Libor Gála, Zuzana Šedivá
Každý uživatel informatiky - ať už manažer, obchodník či účetní - by se měl dobře orientovat v možnostech, omezeních a vazbách informačních a komunikačních technologií a jejich aplikací, které se využívají v podnikovém řízení.
List_thumb_
Autor: Jan Urban
Jak se vyvarovat nejzávažnějších chyb při řízení lidí
List_thumb_
Autor: Milena Tvrdíková
Nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů