ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Hledat v knihovně

Knihy

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z New
List_thumb_
Autor: Eva Bedrnová a kolektiv
Duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl
List_thumb_klicove-ukazatele-vykonnosti
Autor: David Parmenter
Rozvíjení, implementování a využívání vítězných klíčových ukazatelů (KPI). Mnoho organizací pracuje se špatnými měřítky, z nichž mnoho je nesprávně nazývaných klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI). Ve skutečnosti však velmi málo organizací monitoruje své správné klíčové ukazatele výkonnosti. Kniha je určena pro projektový tým, vyšší vedení, externí facilitátory projektů a pro koordinátory týmů, jejichž rolí je dovést takový projekt k úspěšnému konci.
List_thumb_
Autor: David Ogilvy
Legendární kniha klasika světové reklamy, proslulého zakladatele a dlouholetého šéfa jedné z nejvýznamnějších světových reklamních agentur a tvůrce řady skvělých reklamních kampaní, je zasvěceným průvodcem oborem reklamy a reklamní tvorby.
List_thumb_
Autor: Eva Kislingerová a kol.
Publikace reaguje na změny vnějšího ekonomického prostředí. Přináší řadu nových analytických postupů a mechanismů – zejména pro analýzu rozhodovacích procesů a vyhodnocování výsledků rozhodnutí pro reálnou podnikovou praxi.
List_thumb_
Autor: Jaromír Veber
Druhé, aktualizované a rozšířené vydání základní publikace o řízení malé a střední firmy je určeno majitelům a manažerům vznikajících i již zavedených firem a studentům vysokých škol.
List_thumb_vda-1-dokumentovani-a-archivace
Autor: Překlad publikace VDA-QMC
Návod na dokumentování a archivaci požadavků na kvalitu a záznamů o kvalitě – zvláště u kritických charakteristik. I když záznamy o kvalitě a jejich archivací nemůže být dosaženo zlepšení kvality (jsou pouze dokumentovaným zachycením dosažené úrovně kvality), organizace z různých důvodů, jako jsou audit, zpětné povolávání, odpovědnost za produkt, právní požadavky atd., chtějí nebo musejí vést důkazy o tom, že systém managementu kvality funguje a že jsou vyráběny pouze produkty, které splňují všechny požadavky.
List_thumb_
Autor: Jan Pour, Libor Gála, Zuzana Šedivá
Každý uživatel informatiky - ať už manažer, obchodník či účetní - by se měl dobře orientovat v možnostech, omezeních a vazbách informačních a komunikačních technologií a jejich aplikací, které se využívají v podnikovém řízení.
List_thumb_vda-192-technicka-cistota-pri-montazi
Autor: Překlad publikace VDA-QMC
Prostředí, logistika, personál a montážní zařízení. Obsah tohoto svazku byl vypracován v rámci dvouletého úsilí průmyslového sdružení s názvem „Čistota montáže" (Montagesauberkeit – MontSa; pracovní skupina 19.2). Byly využity jak dlouholeté zkušenosti zapojených firem, tak výsledky rozsáhlých průzkumů, které byly v rámci tohoto průmyslového sdružení provedeny.
List_thumb_vda-65-audit-produktu
Autor: Překlad publikace VDA-QMC
Základním východiskem pro management kvality v automobilovém průmyslu jsou požadavky ISO/TS 16949. Zkušenosti při zavádění těchto požadavků připouštějí různé možnosti výkladu při vymezování definice auditu produktu a rekvalifikačních zkoušek. Tato příručka dává doporučení k tomuto vymezení.
List_thumb_8d-strukturovany-pristup-k-reseni-problemu
Autor: Laurie Rambaud
S pomocí této publikace se naučíte používat metodu 8D. Kniha vás provede procesem 8D, postupem určování základní příčiny problému a seznámí vás s tím, jak zavádět trvalá nápravná opatření a jak předcházet opakovanému výskytu problému. S její pomocí také budete schopni vytvořit knihovnu již řešených problémů a v budoucnu tak snadno zjistíte, zda jste již ten který problém někdy řešili...