ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Blue Ocean Strategy (Strategie modrého oceánu)
Blue Ocean Strategy, v překladu strategie modrého oceánu. Jedná se o metodu tvorby obchodní strategie podniku, která je založena na hledání nekonkurenčních trhů (tzv. modrém oceánu).

Blue Ocean Strategy, v překladu strategie modrého oceánu. Jedná se o metodu tvorby obchodní strategie podniku, kterou popsali ve stejnojmenné knize  W. Chan Kim a Renée Mauborgne. Kniha byla vydána poprvé v roce 2005. Blue Ocean Strategy je založena na myšlence, že každý podnik může dosahovat vyššího zisku vytvářením nové poptávky v nesoutěžním trhu (tzv. modrém oceánu) mnohem snadněji než soupeřením s konkurencí na existujících trzích.

Metoda Blue Ocean Strategy obsahuje metodický postup tvorby hodnotových inovací a vytváření a využívání nového tržního prostoru pro poptávku. Postup se soustředí na schopnost vytvořit si svrchovaný tržní prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry. Silně se v tom opírá o kreativitu a inovativnost přístupů při hledání nových trhů a příležitostí. Popisuje celou řadu koncepčních a přitom praktických nástrojů, vhodných k použití jak v podnicích, tak i v organizacích veřejného sektoru, které jsou vhodné pro systematické vyhledávání a využívání tzv. modrých oceánů, což je metafora pro nové tržní příležitosti a nesoutěžní trhy.

Existují také různé odvozené způsoby řízení jako například Blue Ocean Recruitment a další.

Využití Blue Ocean Strategy v praxi: Strategie modrého oceánu při vytváření konkurenční a výrobkové strategie organizace. Jedná se v podstatě o novou marketingovou koncepci, která se zaměřuje na vyhledávání nových tržních příležitostí. Součástí týmu, který se podílí na Blue Ocean Strategy by měli být členové top managementu, kteří jsou odpovědní za produktovou nebo celkovou strategii organizace, tedy především ředitel (CEO) a obchodní ředitel (CSO). 

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 23.06.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí