ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Personální marketing, je stále relativně novým pojmem v oblasti HR, ale v dnešní době by již neměl být žádnou společností opomíjen, protože jeho přínosy jsou obrovské a mají dopad i na další oblasti společnosti. Úspěšnost firmy, jako zaměstnavatele, rostou a padají právě se schopností využití úspěšných metod personálního marketingu.

Personální marketing, je stále relativně novým pojmem v oblasti HR, ale v dnešní době by již neměl být žádnou společností opomíjen, protože jeho přínosy jsou obrovské a mají dopad i na další oblasti společnosti. Úspěšnost firmy, jako zaměstnavatele, rostou a padají právě se schopností využití úspěšných metod personálního marketingu.

Personální marketing

Vhodně aplikovaný a odborně nastavený personální marketing sebou přináší významnou konkurenční výhodu, která dopomáhá k získání nejvhodnějších, ale také obvykle nejkvalifikovanějších zaměstnanců z trhu práce. Další přínos má personální marketing v retenci stávajících zaměstnanců. Obecně personální marketing posiluje celou řadu dalších aspektů, jako je identifikace se zaměstnavatelem a pocit být součástí něčeho většího.

Personální marketing představuje pro zaměstnavatele použití marketingového přístupu v personální oblasti, zejména v úsilí nalezení a udržení potřebné pracovní síly společnosti. Personální marketing můžeme také vnímat, jako dlouhodobý proces získávání lidských zdrojů z trhu práce vytvářením pozitivního image.

Proces nastavení personálního marketingu není jednoduchý a krátkodobý, vyžaduje marketingové znalosti, znalost personální práce a praktické zkušenosti z trhu práce, teprve tehdy můžeme hovořit o komplexním personálně-marketingovém přístupu.

Zatímco klasický marketing je zaměřen na oblasti 4P, jako jsou produkt, cena, místo a propagace, je personální marketing zaměřen na pracovní místo, motivaci, výkon práce a nakonec prezentaci pracovní nabídky uchazečům.

  • Personální marketing
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Autor: Petr Kmošek | Vytvořeno: 21.10.2019

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená