ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Manažerský audit představuje účinnou a efektivní formu sběru cenných informací, které následně a efektivně využijete při vašich rozvoji lidských zdrojů a při optimalizaci a standardizaci procesů ve vaší organizaci.

Manažerský audit představuje účinnou a efektivní formu sběru cenných informací, které následně a efektivně využijete při vašich rozvoji lidských zdrojů a při optimalizaci a standardizaci procesů ve vaší organizaci.

Manažerský audit prakticky

Lidské zdroje jsou nejcennějším zdrojem ve vašem podnikání. Efektivní využívání lidských zdrojů přináší rozvoj společnosti a omezuje tak selhání vaší firmy, protože lidé nejsou stroje. Zmapování procesů, efektivní řízení, nastavení komunikačních toků, delegování pravomocí a určení povinností je základním problémem mnoha organizací, zvláště při přechodech z jednotlivých etap vývoje vaší organizace.

Cíle našeho manažerského auditu

Klíčovou podmínkou správnosti provedení manažerského auditu je volba vhodného auditora. V žádném případě by se nemělo jednat o interní zaměstnance firmy. Mezi hlavní důvody k externímu zajištění manažerského auditu patří:

  • Objektivita, kdy auditor pochází z prostředí mimo auditovanou firmu si lépe zachová svou objektivitu, než člověk, který je součástí auditované organizace.
  • Důvěryhodnost, kdy manažerský audit provedený externí poradenskou firmou má nejen u zaměstnanců dané firmy, ale i u partnerských firem větší důvěru, než kdyby byl vypracován interními zaměstnanci.
  • Náklady, kdy na první pohled vysoké náklady auditorské firmy se auditované organizaci vyváží rychlejším a snazším akceptováním výsledků auditu. Navíc si nevyžádá pracovní čas žádného zaměstnance firmy.
  • Důkladné zmapování manažerské situace. Podrobná analýza stavu organizace a činností či procesů souvisejících s manažerský a sociální oblastí.
  • Odborné posouzení, zda jak profesní struktura, tak i kompetence zaměstnanců všech kategorií odpovídají definovaným firemním potřebám, strategii a cílům.
  • Objevování a nalezení dalšího potenciálu rozvoje zaměstnanců.
  • Odborné posouzení a zjištění vytíženosti zaměstnanců.
  • Manažerský audit prakticky
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Autor: Petr Kmošek | Vytvořeno: 21.10.2019

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená