ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Evropský parlament dnes udělil souhlas s uzavřením Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a EU (CETA). Pro se vyjádřilo 408 europoslanců. Části CETA pokrývající výlučné pravomoci EU (cca 95 % obsahu CETA) vstoupí v předběžnou platnost 1. dubna 2017. Zbývající její části (mechanismus řešení sporů s investory, finanční služby) začnou plně platit ve chvíli, kdy ji ratifikují všechny národní parlamenty členských států EU.

Canada and European Union_Puzzles

„Evropská Unie a Kanada uzavřením široké obchodní dohody, která podpoří vzájemný obchod a investice, jasně ukazují, že se nechtějí vydat na cestu izolace a protekcionismu, se kterou koketují v poslední době některé země či politici. EU naopak má jasný zájem o podporu vzájemně výhodného obchodu, který je přínosný nejen pro občany Evropy, ale přináší prospěch všem,“ vysvětluje širší souvislosti dohody Luděk Niedermayer (TOP 09), předseda české národní delegace v poslaneckém klubu ELS.

Pro Českou republiku přinese CETA výhody v podobě úspory pro vývozce na dovozních clech do Kanady a na netarifních překážkách. Tím se vytvoří příznivé podmínky pro vývoz zboží z České republiky do Kanady.

„Vítám a podporuji obchodní dohodu s Kanadou, stejně tak jako dohodu o strategickém partnerství. Jedná se o klíčové dokumenty mezinárodní spolupráce mezi Evropskou unií a třetí zemí s podobně rozvinutou ekonomikou, která sdílí s EU demokratické hodnoty. Zejména současné nejisté mezinárodní vztahy si žádají, aby měla Evropa stabilního partnera, a to nejen z hlediska mezinárodního obchodu. Věřím, že Kanada a EU budou rovnocennými obchodními partnery a dohoda povede k vytvoření nových obchodních příležitostí pro občany i obchodní společnosti obou zemí za současné garance ochrany investorů před diskriminací a nespravedlivým zacházením ze strany vlád. Dovozní kvóty a výhradu veřejného pořádku považuji za dostatečná ochranná opatření a záruky pro zajištění fungující hospodářské soutěže a ochranu malých a středních podniků,“ říká Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), místopředsedkyně české delegace v ELS.

_„Usnadnění obchodu s Kanadou by dle odhadů mělo přinést víc než 20% nárůstu exportu českého vývozu do Kanady. Odstranění téměř všech dovozních cel znamená pro naše firmy úsporu kolem 103 milionů korun. To vše za současného respektování vysokých standardů ochrany životního prostředí, ochrany spotřebitele a pracovních norem,“ _dodává Luděk Niedermayer.

CETA eliminuje téměř všechna importní cla, čímž evropským exportérům ušetří téměř 500 milionů eur ročně, otevře evropským firmám přístup na kanadský trh se službami a na investiční trh a posílí spolupráci ve vymáhání pravidel v oblasti uměleckých děl, obchodních značek a tradičních potravinových výrobků. CETA zaručuje přístup na trh a vytváří rovné podmínky pro podnikání.

Jako hlavní přínosy smlouvy CETA vidíme:

  • odstranění tarifních překážek obchodu a zvýšení některých dovozních kvót na potravinářskou produkci a uznání geografických názvů potravin (v ČR se jedná o „Žatecký chmel“ a „České pivo“), kterým bude zajištěna v Kanadě právní ochrana,
  • zjednodušení procesu certifikace výrobků a prohlubování regulatorní spolupráce na obou trzích s cílem omezit dvojí testování a kontrolu
  • umožnění dlouhodobějšího přístupu na trh pro klíčové zaměstnance investorů, poskytovatelů služeb a při migraci pracovníků v rámci propojených podniků,
  • transparentnější přístup na trh s veřejnými zakázkami,
  • transparentní přístup k řešení sporů.

Autor článku : Marek Hannibal, tiskové oddělení poslaneckého klubu ELS

Zdroj : http://www.eppgroup.eu/

—————————————————-

Spojte se s námi: 

Web: http://www.niedermayer.cz/

Web 2: http://www.danovereformy.eu/

FB: https://www.facebook.com/Niedermayer.Ludek/

Twitter: https://twitter.com/LudekNie

YouTube: https://goo.gl/FPJ2zS

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Autor: Luděk Niedermayer | Vytvořeno: 18.02.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená