ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Blíží se konec roku a čas na daňovou optimalizaci se zkracuje. Daňová optimalizace je legální nástroj, jak co nejvíce snížit daňový základ.

Paušální výdaje OSVČ mají možnost využít paušální výdaje. Je to jednodušší způsob, protože nemusí vést daňovou evidenci. Paušální výdaje však mají svá omezení. Omezuje je jednak obor podnikání, tak i výše příjmů. Od roku 2018 se limit pro využití paušálu snižuje na jeden milion korun. To neznamená, že paušál nemůže využít podnikatel s vyššími příjmy, jen musí příjmy nad limit zdanit. Zemědělci, řemeslníci a vodohospodáři mají stanoveno procento paušálu na 80 %. Pro ostatní živnostníky platí limit 60 %. Činnosti spadající pod svobodná podnikání jsou limitovány 40 % a příjmy z pronájmu 30 %. „Prakticky to znamená, že OSVČ budou mít výdaje nastavené vždy na 80 %, 60 %, 40 % nebo 30 %, i když reálně budou výdaje nižší. Naopak pokud by jeho výdaje byly vyšší, je pro něj výhodnější vést daňovou evidenci a doložit veškeré výdaje,“ říká Jan Vaněk z účetní firmy Tigra. Pro a proti paušálních výdajů Velkou výhodou paušálů je, že jsou jednoduché, podnikatel musí evidovat pouze příjmy. U zemědělských a řemeslných činností je výhodou také jejich výše, často mají nižší výdaje než 80 % příjmů. Podnikatelé navíc zvládnou evidovat příjmy sami. Oproti tomu se u paušálních výdajů už podruhé v uplynulých třech letech snížili limity pro uplatnění. Navíc pokud živnostníci chtějí využít za rok 2017 limit dvou milionů korun, nemůžou si uplatnit daňové zvýhodnění na děti nebo vyživovaného manžela / manželku. Když paušály nejsou výhodné

Pokud podnikatel zjistí, že paušální výdaje jsou pro něj nevýhodné a reálné výdaje jsou vyšší, může přejít na daňovou evidenci. Před přechodem ale musí zkontrolovat některá data za předchozí rok: - Výši pohledávek - Výši závazků - Nespotřebované zásoby - Rezervy V případě, že nejsou evidovány žádné závazky, zásoby nebo pohledávky, přechodu na daňovou evidenci nic nebrání.„V opačném případě je povinen upravit daňový základ za předchozí období formou dodatečného daňového přiznání. V případě, že dojde k úpravě daňového základu, je ovlivněna i výše vyměřovacího základu pro OSVČ,“ upozorňuje Jan Vaněk.  Daňová optimalizace v případě daňové evidence

V případě daňové evidence či rozsáhlejšího vedení účetnictví je možností, jak si legálně snížit daňový základ, více.

Náklady spojené se služebními cestami

Pokud zaměstnanci společnosti vyráží na služební cesty, jsou náklady s vysláním daňově uznatelným nákladem. Uznatelné jsou náklady na dopravu, ubytování, nárok zaměstnance na stravné a v některých případech i pracovní obědy nebo večeře. I na náklady spojené se služebními cestami je možné uplatnit paušál do maximální výše 5.000 Kč. Je ale nutné paušály využívat po celý rok. Kombinovat jej se skutečně vynaloženými náklady možné není.

Do těchto nákladů spadá, i pokud zaměstnanec vyrazí na cestu vlastním vozem. Náklady se v tomto případě zvyšují o náhradu za opotřebení vozu a spotřebované pohonné hmoty.

Příspěvky na pojištění

V rámci nabízených zaměstnaneckých benefitů se často objevují příspěvky na životní nebo penzijní pojištění. I tyto příspěvky jsou nástroji daňové optimalizace. Zaměstnanci si však musí u těchto příspěvků vybrat. Pokud chtějí mít příspěvky od zaměstnavatele daňově zvýhodněné, není možné ze smlouvy předčasně vybírat.

 Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání a další rozvoj je v dnešní době nutností. Pokud bude zaměstnavatel hradit kurzy, které zvýší profesní odbornost zaměstnnace, jsou tyto náklady také uznatelným výdajem. Hranice kurzovného nejsou stanovené, takže se může jednat i o rozsáhlejší školení nebo rekvalifikace.

Zaměstnávání zdravotně postižených Jednou z motivací pro zaměstnávání zdravotně postižených jsou relativně vysoké daňové slevy. Za každého postiženého zaměstnance náleží sleva 18.000 Kč, za invalidu třetího stupně dokonce 60.000 Kč.

Uplatnění ztráty „Pokud v některém roce dosáhne podnikatel záporného hospodářského výsledku (neskočí v zisku), může si snížit základ daně po dobu pěti let. Toto snížení nemusí být jednorázové, ale může být uplatňováno postupně po dobu celých pěti let,“ dodává Vaněk.  

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Autor: Lenka Hošková | Vytvořeno: 23.11.2017

KomentářePro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit