ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Služební cesta nemusí být jen po tuzemsku. Zaměstnance můžete vysílat i do zahraničí. I při těchto cestách mají zaměstnanci nárok na finanční náhrady.

Služební cesta nemusí být jen po tuzemsku. Zaměstnance můžete vysílat i do zahraničí. I při těchto cestách mají zaměstnanci nárok na finanční náhrady.

Stravné na zahraniční pracovní cestě

Zaměstnanec, který je vyslaný na služební cestu do zahraničí, má nárok především na zahraniční stravné. To dosahuje mnohem vyšších úrovní, než stravné pro tuzemské zahraniční cesty. Výplata stravného pak bývá v zahraniční měně, nebo v českých korunách dle směnného kurzu devizového trhu vyhlašovaného Českou národní bankou. Minimální výše stravného je pro každou zemi individuální.

Země

Měna

Základní sazba zahraničního stravného

Německo

euro

45 EUR

Polsko

euro

35 EUR

Rakousko

euro

45 EUR

Rusko

euro

45 EUR

Slovensko

euro

35 EUR

USA

americký dolar

55 USD

Velká Británie

anglická libra

40 GBP

Pokud zaměstnanec nestráví v zahraničí celý den, dochází ke krácení nároku na stravné.

  • Při pobytu v zahraničí od 1 do 12 hodin, má nárok na třetinu základní sazby pro danou zemi.

  • Při zahraničí cestě trvající od 12 do 18 hodin má nárok na dvě třetiny základní sazby.* Pokud bude zahraniční pracovní cesta trvat déle než 18 hodin za den má nárok na celý základ.

Náhrada za jízdní výdaje

Pokud zaměstnanec využije k dopravě dopravní prostředek, na kterém se domluvil se zaměstnavatelem, náleží mu také nárok na náhradu za jízdní výdaje. Pokud se dohodnou na dopravu zaměstnancovým vozidlem, má zaměstnanec nárok kromě základní náhrady za opotřebení vozidla, také nárok na proplacení spotřebovaných pohonných hmot. Pokud své vozidlo použil bez vědomí zaměstnavatele, na náhrady nárok ztrácí.

“Výše základní náhrady je stanovena na 3,70 Kč za kilometr pro osobní silniční motorová vozidla a 1 Kč pro tříkolky a jednostopá vozidla. Tato náhrada je stejná jak pro cesty po České republice, tak i do zahraničí” říká Jan Vaněk z účetní firmy Tigra.

Pokud zaměstnanec nemá doklad z benzinové pumpy, spočítá se nárok na spotřebu pohonných hmot násobkem průměrné spotřeby v technickém průkazu a ujetých kilometrů. Výše průměrné ceny na 1 litr pohonné hmoty je:

  • 29,50 Kč za benzín Natural 95
  • 32,50 Kč za benzín Natural 98
  • 28,60 Kč za naftu

Náhrada za vedlejší výdaje na stravu, ubytování a ošacení

Zaměstnanci mohou také v souvislosti s pracovní cestou vzniknout další náklady. V soukromé sféře mohou zaměstnanci na služební cestu dostat tzv. kapesné. Jeho výše může být až dalších 40 % z výše stravného a pro zaměstnavatele se bude jednat o daňově uznatelný náklad. Pokud by kapesné bylo vyšší, než na jaké má nárok zaměstnanec ve státní sféře, z rozdílu částek bude odvedeno zdravotní a sociální pojištění.

Zaměstnanec má samozřejmě nárok také na náklady spojené s ubytováním. Problémem může být proplacení pracovních obědů, večeří nebo snídaní. Tyto aktivity mohou být proplaceny jen pokud přímo souvisí s příjmem (např. u ní byla podepsána smlouva). Ještě problematičtější je proplacení ošacení. „V těchto případech je jednodušší přispět zaměstnanci na ošacení. Tento příspěvek však opět na straně zaměstnance podléhá zdanění a odvodů,“ doplňuje Vaněk.

Jakýkoli soukromí výdaj zaměstnance (např. pokuta za parkování) nikdy vedlejším výdajem nejsou.

Povinností je dodat doklady

Aby zaměstnanci vznikl nárok na proplacení náhrad, musí zaměstnavateli dodat všechny doklady do deseti dnů po skončení pracovní cesty. Stejný termín platí pro vypořádání všech zaměstnancových nároků.

 

 

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Autor: Lenka Hošková | Vytvořeno: 27.09.2017

KomentářePro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit