ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


V souvislosti s odchodem do důchodu se nejčastěji skloňuje důchodový věk, který se v posledních letech několikrát měnil. Dosáhnout požadovaného věku však není jedinou podmínkou. Zaměstnanci musí také získat potřebnou dobu důchodového pojištění. V roce 2018 je toto období stanoveno na 34 let. Kromě doby zaměstnání, se však do potřebných let započítávají i náhradní doby pojištění. Co mezi ně patří a v jakých případech se naopak o náhradní dobu nejedná?

 

Náhradní doby pojištění

Některé situace v lidském životě znemožňují chodit do zaměstnání a tím pádem se účastnit důchodového pojištění. V určitých případech se však nejedná o “promarněný čas” a léta potřebná pro odchod do důchodu naskakují. Jedná se zejména o dobu, kdy rodič pečuje o dítě do čtyř let, nebo o dítě do 10 let, které péči jiné osoby potřebuje. Dále pak se mezi náhradní dobu počítá doba na úřadu práce po kterou plyne podpora v nezaměstnanosti, nebo invalidita třetího stupně. “Náhradní doby se postupem času mění. Patří do ní například i civilní služba, ale jen do roku 2004. Nebo doba studia na střední a vysoké škole po 18 letech věku, ale jen do roku 2010,” upozorňuje Jan Vaněk z účetní firmy Tigra.

Co se do odpracovaných let nepočítá

Mezi typické příklady, které nemají vliv na odpracovaná léta jsou dvě zaměstnání. Přestože je z obou mezd odváděno sociální pojištění, každý takto odpracovaný měsíc se počítá jen jako jeden měsíc. Pozitivní dopad na důchod však dvě souběžné zaměstnání mít budou a to větší vyměřovací základ. Naopak nijak neovlivní odpracovaná léta ani výši vyměřovacího základu příjmy, ze kterých není odváděno sociální pojištění - jako pasivní příjmy nebo výdělek na DPP do 10.000 Kč.

Ani doba na úřadu práce se do náhradní doby pojištění nemusí počítat celá. Jak již bylo zmíněno, počítá se doba, po kterou plynula podpora v nezaměstnanosti. Nad rámec této doby se počítají maximálně tři roky na Úřadu práce, do 55 let dokonce jen jeden rok. Tato doba je zjišťována zpětně.

Náhradní doby myslí i na zdravotní překážky. “Jako náhradní doba je brána pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně. Pobírání invalidního důchodu prvního a druhého stupně započítáváno není, ale poživatelé těchto důchodů si mohou podle svých možností přivydělávat, aniž by nárok na důchod ztratili,” vysvětluje Vaněk.

Odpracovaná léta zkontrolujete na ČSSZ

Rádi byste měli přehled, kolik let důchodového pojištění máte započítáno nebo si zkontrolovat, že ČSSZ má všechny potřebné doklady a eviduje všechna odpracovaná léta a náhradní doby? Tuto možnost máte kdykoli. Nezáleží kolik let do odchodu do starobního důchodu vám zbývá, ale jednou ročně můžete ČSSZ požádat o vyhotovení informativního osobního listu důchodového pojištění. Lidem v předdůchodovém věku, v letošním roce mužům narozeným v roce 1957 a ženám narozeným v roce 1960, je přehled posílán automaticky.

Na tomto přehledu najdete výčet a součet všech dob pojištění včetně náhradních dob. Najdete zde i výši výdělků od roku 1986. Přehled uvádí i neevidované doby, tedy doby,ke kterým nemá ČSSZ žádný doklad. Pokud tento případ nastane, můžete situaci řešit a potřebné dokumenty doložit. “Situace, kdy na přehledu jsou neevidované doby nejsou ničím výjimečným. ČSSZ nemusí mít všechny doklady například z dob studia nebo péče o děti. Jak konkrétní doklady doložit poradí na klientských centrech nebo informačních linkách sociální zprávy,” říká Vaněk.

Chybějící léta si můžete “doplatit”

Zjistili jste na přehledu, že vám odpracovaná léta chybí, ale nemůžete nastoupit do práce? Můžete se účastnit dobrovolného důchodového pojištění a zbývající dobu si doplatit. A to zpětně nebo průběžně. Pokud se rozhodnete doplatit důchodové pojištění zpětně, jste omezení obdobím jednoho roku přede dnem doplacení. Pokud si chcete důchodové pojištění platit průběžně, jste omezeni limitem patnácti let, musíte se ovšem minimálně rok “čistě” účastnit sociálního pojištění. Dobrovolné důchodové pojištění je možné pouze před vznikem nároku na starobní důchod.

“Minimální výše dobrovolného pojištění v roce 2018 je 2.099 Kč, které odpovídá vyměřovacímu základu 7.495 Kč. Výše pojistného je 28 % z vyměřovacího základu. Aby vyměřovací základ odpovídal například minimální mzdě 12.200 Kč, musí být pojistné 3.416 Kč,” uzavírá Jan Vaněk z účetní firmy Tigra.

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Autor: Lenka Hošková | Vytvořeno: 25.10.2018

Komentáře

Hard Work před asi rokem

If was in the quest for one of the best portal bing rewards which can let me know whole about bing rewards credits and final here it is know sharing with you.

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
asian fanfics před 11 měsíci

Thanks for sharing this wonderful thing. Keep sharing useful and more visible things like this. Thank you very much
happy wheels

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
Cruzl Heena před 4 měsíci

Great, you have given interesting information and experiences, I really like it.
happy wheels y8

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:


Pro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit