ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Jedním z úkolů, které čekají na současnou vládu je jednání o zrušení karenční doby. Proplácení prvních tří dnů pracovní neschopnosti je součástí programového prohlášení ANO a ČSSD.

 

Období pracovní neschopnosti se rozděluje na tři části

Podle toho, kdo poskytuje dávky v pracovní neschopnosti je celé období nemoci rozděleno na tři části.

  1. Karenční doba - 1. - 3. den neschopnosti, během kterých nemocný žádné peníze nedostává
  2. Náhrada mzdy - 4. - 14. den, kdy zaměstnanec dostává náhradu mzdy od zaměstnavatele. Výše náhrady náleží 60 % redukovaného hodinového výdělku a zaměstnanec ji dostane za každý pracovní den.
  3. Nemocenské dávky - od 15. dne neschopnosti, kdy zaměstnanec dostane nemocenské dávky počítané z redukovaného vyměřovacího základu a dostává je za každý kalendářní den.

“Od roku 2018 došlo k upravení výše dávky v případě dlouhodobé nemoci. Od 15. - 30. dne 60 % z redukovaného vyměřovacího základu, od 31. - 60. dne 66 % z redukovaného vyměřovacího základu a od 61. dne 72 % z redukovaného vyměřovacího základu,” upozorňuje Jan Vaněk z účetní firmy Tigra.

Náklady budou asi tři miliardy

Podle současného znění návrhu by měli náklady na zrušení karenční doby nést zaměstnavatelé. Ty s krokem nesouhlasí, protože se obávají nejen zvýšených mzdových nákladů, ale i zvýšení počtu pracovních neschopností a tím tak zdůraznění nedostatku pracovních sil. Návrh počítá s tím, že náklady budou zaměstnancům kompenzovány. Definovat jak je však úkolem nové vlády.

Elektronické neschopenky mají pomoci přehlednosti systému

Zaměstnavatelé chtějí, aby bylo zrušení karenční doby souběžné se spuštěním projektu elektronických neschopenek. Ty by měly zrychlit a zjednodušit evidenci vydaných neschopenek a urychlit výplatu nemocenských dávek. Lékaři, by ihned po návštěvě pacienta zadali do portálu ČSSZ informace o pracovní neschopnosti pacienta, a zaměstnavatelé, kteří by měli do portálu také přístup, by tak měli k informacím okamžitě přístup. “Odpadla by povinnost doručit zaměstnavateli každý měsíc tiskopisy, které informují o pokračování neschopnosti. Výrazně by se také zrychlila doba, kdy tiskopis dorazí na ČSSZ, nemohlo by se stát, že tiskopis nedorazí a zaměstnanci by dávka nebyla proplacena,” vysvětluje Vaněk.

Původně měli mít zaměstnavatelé do systému přístup od ledna příštího roku. Lékaři jej totiž mohou využívat už od roku 2010 a jejich popularita postupně roste. V roce 2017 jich bylo zaevidováno více než 115 tisíc. Zpřístupnění zaměstnavatelů je však odloženo do roku 2021, protože v současné době se nepracuje ani na technickém řešení.

Díky přístupu do systému by zaměstnavatelé věděli ihned nejen o tom, že zaměstnanec nastupuje na neschopenku, ale také kdy ho čeká další kontrola. Systém by také měl zamezit zneužívání pracovní neschopnosti. Lékaři, kteří by vystavili neúměrně více neschopenek než ostatní, by mohli být prověřeni. “Zaměstnavatelé se nejvíce obávají, že se zrušením karenční doby stoupne počet krátkodobých neschopností a budou čerpány i v případech, kdy to není nutné,” říká Vaněk.

Pravdou je, že před zavedením karenční doby byla míra pracovní neschopnosti vysoko nad průměrem Evropské Unie, necelých 7 %. Po zavedení se míra pracovní neschopnosti pohybuje okolo průměru - 4 až 4,5 %.

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Autor: Lenka Hošková | Vytvořeno: 28.08.2018

Komentáře

Hard Work před 6 měsíci

Today I was wandering for fireboy and watergirl games to playing but suddenly I found out these games in the best quality as here it is free games fireboy and watergirl one of the best platform to play these games in online directly.

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:


Pro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit