ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Centrum excelence (CE) při České společnosti pro jakost vzniklo před dvěma lety. Již od počátku bylo jeho posláním přinášet, sdílet a šířit poznatky podporující excelentní výkonnost organizací. Plní funkci partnerské organizace EFQM a garanta programů Národních cen České republiky a nyní se stává místem pro setkávání a rozvoj organizací usilujících o excelenci v podnikání.

 

Z dosavadní činnosti..

Dosud se CE soustředilo zejména na plnění funkce ČSJ jako partnerské organizace EFQM v České republice a postupně začalo nabízet licenční kurzy (Cesta k excelenci a Hodnotitel Modelu excelence EFQM) a oceňování organizací v prvním Stupni excelence EFQM (Committed to Excellence). Zároveň za ČSJ již od počátku zastává roli odborného garanta programů Národních cen ČR a úzce spolupracuje se Sdružením pro oceňování kvality a Národním informačním střediskem podpory kvality při rozvoji a propagaci těchto programů. Jako nositel principů excelence se rovněž stalo centrem pro vlastní zlepšování ČSJ a koordinovalo proces jejího sebehodnocení podle Modelu excelence EFQM a následnou realizaci projektů zlepšování, jejichž úspěšná realizace nám přinesla ocenění EFQM s názvem Committed to Excellence.

Centrum excelence je otevřeno členům

I samotné CE je však třeba dále rozvíjet. Impulzem pro to bylo doporučení Rady kvality ČR vytvořit platformu pro organizace, které jsou držiteli některého z ocenění programů Národních cen ČR, o toto ocenění usilují či se „jen“ zajímají o pokročilé nástroje řízení a které se chtějí zlepšovat. V rámci CE se budou moci setkávat, sdílet zkušenosti a dále se rozvíjet. ČSJ toto doporučení vyslyšela a společně s Národním informačním střediskem podpory kvality a Sdružením pro oceňování kvality připravila statut Centra excelence. První vlaštovky v podobě členských organizací se již objevily (např. Krajský úřad libereckého kraje, Česká manažerská asociace, AHOLD Czech Republic, Kermi nebo ROSSMANN) a CE chystá nové služby, které jim bude nabízet.

Co Vám může zapojení do CE přinést? I nadále zůstane ve středu zájmu Model excelence EFQM jakožto nástroj pro strategické řízení organizací a systematické zlepšování celkové výkonnosti organizace. Kromě workshopů k jednotlivým nástrojům zlepšování chystáme „Junior Class“, sérii setkání, které Vás seznámí s Modelem excelence EFQM, pomůžeme Vám s první sebehodnocením, přihlášením se do Národních cen ČR, uskutečníme  benchlearningové návštěvy u našich členů, kulaté stoly a neformální setkání.

Řádní členové CE budou mít možnost využívat všech jeho výhod. Kromě novinek, seminářů a workshopů s tématem pokročilých nástrojů a metod řízení a zlepšování budou mít členové možnost nechat si jednou za dva roky externě ohodnotit své sebehodnotící zprávy nebo pomoci s realizací sebehodnocení a každý rok budou mít příležitost zažít slavnostní atmosféru předávání Národních cen ČR na Pražském hradě.

CE však chce být přístupné všem, kteří sdílí naše zaujetí pro Model excelence EFQM a bude vítat i přidružené členy, kteří sice nebudou moci čerpat všechny výhody, jako členové řádní, nicméně jim budou přístupné všechny informace a za zvýhodněných podmínek budou vítáni na všech akcích CE, kterých se budou chtít zúčastnit.

Nápady a chuť pomoci organizacím v ČR při jejich zlepšování a zvyšování úrovně výkonnosti nám pracovníkům a partnerům CE nechybí. Aby CE plnilo svoje poslání, je třeba zajistit účast dostatečného počtu organizací, které se chtějí zlepšovat, sdílet informace a které se chtějí rovnat nejlepším organizacím ve svém oboru nejen v České republice, ale i v Evropě a ve světě. Centrum excelence  vítá další členy, přičemž nezáleží na tom, jsou-li organizace malá nebo velká, službová nebo výrobní či působící v soukromém či veřejném sektoru, excelenci můžeme nalézt všude. Více informací na www.csq.cz.

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Autor: Danuše Svobodová | Vytvořeno: 06.02.2014

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená