ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPagespřed 2 dny

Komunikací směrem k zisku

Efekt, který vyvoláme dobrou komunikací, by mohl být například úsměv, radost, úcta či respekt. Odměnou za zvládnutou komunikaci, je vždy větší důvěra v očích partnera na druhé straně. A důvěra, to je tvrdé platidlo v mezilidských vztazích.

Hodnocení:

před asi měsícem

Povinnosti spojené s účetnictvím

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví. Jaké subjekty jsou účetními jednotkami, stanovuje zákon o účetnictví. V zákoně je také definovaný rozsah a způsob vedení účetnictví. Nerespektování těchto povinností může jednotkám zapříčinit správní sankce.

Hodnocení:

před asi měsícem

Výhody a nevýhody paušální daně

V současné době využívá paušální daň jen několik stovek poplatníků. Přestože její využití představuje značné snížení byrokratické zátěže, zdá se, že její nevýhody pro mnohé převažují.

Hodnocení:

před asi měsícem

JAK VYŘEŠIT GDPR NA POSLEDNÍ CHVÍLI?

NEJSTE SI JISTI, CO VŠE MUSÍTE ŘEŠIT V GDPR.

Hodnocení:

před 3 měsíci

OSVČ a nárok na mateřskou a otcovskou dovolenou

Novopečení rodiče se potýkají se snížením příjmů. Během své nepřítomnosti v zaměstnání většinou pobírají peněžitou pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek. Novou dávkou týkající se rodičovství je tzv. otcovská. Jaké jsou podmínky pro získání těchto finančn...

Hodnocení:

před 3 měsíci

Účetní nemá zodpovědnost za daňové přiznání klienta

Způsobů, jakým si nechá podnikatel vést účetnictví, je několik. Může si je zpracovávat sám, zaměstnat interního účetního nebo najmout externí účetní. Ten pak na svoje IČ zpracovává firemní účetnictví, má přehled o firemních financích a má přístup k účetním ...

Hodnocení:

před 4 měsíci

Metodika posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)

GDPR přináší řadu nových postupů pro zajištění souladu zpracování osobních údajů s právními požadavky. Například Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (Data Protection Impact Assesment, DPIA), které je upraveno v čl. 35 GDPR.

Hodnocení:

před 4 měsíci

3 klíčové zdroje na implementaci GDPR ve zdravotnictví

Poskytovatelé zdravotních služeb musí chránit osobní údaje. V případě sporu, či kontroly doložit plnění GDPR. Tyto 3 tipy by vám neměli uniknout!

Hodnocení:

před 4 měsíci

Ignorujete pozici Pověřence, protože se na vás přímo nevztahuje? Děláte chybu!

Nevztahuje se na vás povinnost pověřence, proto se jím nemusíte zabývat? Omyl. Informace a zejména ty, které mají povahu osobních údajů, jsou cenným aktivem každé organizace. A GDPR nařízení se nezbavíte tím, že jej budete ignorovat.

Hodnocení: