ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Běžná likvidita (CR - Current Ratio)
Běžná likvidita (Current Ratio) je vyjádřena poměrem celkových běžných aktiv a krátkodobých závazků.

Běžná likvidita (CR - Current Ratio) je vyjádřena poměrem celkových oběžných aktiv a krátkodobých závazků.

Výpočet:

Běžná likvidita = Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky

Někdy je také nazýván ukazatelem solventnosti (obecná vlastnost podniku získat prostředky na úhradu svých závazků) nebo ukazatelem pracovního kapitálu (working capital ratio). Ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku, tj. kolikrát je podnik schopen uspokojit věřitele, kdyby proměnil veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na peněžní prostředky. Hlavní smysl tohoto měření je v tom, aby podnik hradil krátkodobé závazky z těch složek aktiv, které jsou k tomu určeny a ne např. prodejem hmotného investičního majetku.

Uváděné optimum je v rozmezí 1,8 a 2,5. Čím vyšší hodnota tím menší riziko platební neschopnosti (insolvence). Poměrně hrubý ukazatel, který dále závisí na:

  • Struktuře oběžných aktiv
  • Likvidnosti jednotlivých druhů oběžných aktiv
  • Typu odvětví (sektoru trhu), ve kterém podnik operuje (v odvětví s nízkými zásobami bude optimální poměr nižší, v odvětví s vysokými zásobami a delšími lhůtami splatnosti bude poměr vyšší)

Další omezení tohoto ukazatele je v tom, že nebere v úvahu strukturu krátkodobých závazků z hlediska doby splatnosti.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 07.11.2016

Vybrané blogové příspěvky :

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí