ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Basel III
Basel III představuje pravidla regulace bankovnictví vydaná Basilejským výborem pro bankovní dohled

Basel III jsou pravidla regulace bankovnictví vydaná Basilejským výborem pro bankovní dohled, jedná se o nástupce Basel II.

Cíl Basel III: silný a odolný bankovní systém jako základ trvale udržitelného ekonomického růstu.

Po zkušenostech z nedávné finanční krize je zřejmé, že principy zahrnuté v Basel II nejsou dostačující. Banky se snažily stanovená pravidla obcházet a vysoce riziková aktiva ze svých bilancí vyváděly, tudíž držely úroveň kapitálu nižší, než odpovídalo jejich skutečné rizikové expozici. Kromě toho se často stávalo, že i v případech velkých finančních potíží banky vyplácely štědré bonusy svým manažerům a dividendy akcionářům, což nadále situaci bank ještě prohlubovalo.

Tyto skutečnosti vedly Basilejskou komisi k úpravě bankovní regulace v podobě Basel III. Jejím cílem je odstranit procykličnost bankovní regulace, posílit bankovní systém a zvýšit disciplinovanost bank. Úlohou proticyklického kapitálového polštáře bude absorbovat ztráty v krizových obdobích a zajistit, aby byla banka schopna udržet svou kapitálovou přiměřenost nad minimální požadovanou mírou. S tím souvisí i zavedení nových pravidel zakazujících vyplácení dividend nebo bonusů v případě, že se bank bude potýkat s finančními problémy. Výplaty dividend, bonusů a dalších odměn totiž banku dále oslabují a působí procyklicky.

Časový náběh Basel III: postupně od r. 2013 do r. 2019

Basel II × Basel III:

  • Některé oblasti regulace se na základě nových poznatků zdokonalily (např. kapitálová přiměřenost), jiné se do regulace nově zahrnují (např. ukazatele zadluženosti (leverage ratio) a standardy likvidity)
  • Opatření nejen na mikroúrovni (např. kapitál a ukazatele kapitálové přiměřenosti, ukazatele zadluženosti (leverage ratio), posílení likvidity), ale nově i makro obezřetnost (proticyklické kapitálové polštáře)
  • Cílový stav: regulatorní kapitál v objemu 10,5 % z rizikově vážených expozic včetně bezpečnostního polštáře 2,5 % doporučení Basilejského výboru implementována do práva EU

Související pojmy a metody:

Související instituce:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 24.05.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí