ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Balanced Scorecard (BSC)
Balanced Scorecard (BSC) je systém strategického řízení a měření výkonnosti organizace vyvinutý americkými konzultanty Robertem S. Kaplanem a Davidem P. Nortonem v 90. letech 20. století.

Balanced Scorecard (BSC) nepřekládá se, používá se zkratka BSC. Jedná se o systém řízení a měření výkonnosti organizace, jehož základem je stanovení vyváženého systému  vzájemně provázaných ukazatelů výkonnosti podniku.  Proto “balanced”.  Balanced Scorecard  byl  vyvinutý americkými konzultanty Robertem S. Kaplanem a Davidem P. Nortonem v 90. letech 20. století.

Metoda Balanced Scorecard byla původně zaměřena  na strategické řízení organizace, ale postupně se také rozvinula na úroveň operativního řízení a představuje tak ucelený systém plánování a řízení.  Metoda pomáhá stanovit vyvážení strategických cílů a ty převést do specifických dílčích cílů, včetně ukazatelů a metrik a při jejich realizaci měřit výkonnost organizace.

BSC původním návrhu pracuje se čtyřmi perspektivami hodnocení organizace:

  • Finanční perspektiva
  • Zákaznická perspektiva
  • Procesní perspektiva
  • Učení se a růst

V každé oblasti jsou nastaveny cíle a metriky jejich dosahování a provádí se měření a hodnocení. BSC tak úzce navazuje na MBO.

Musí mít BSC právě tyto čtyři perspektivy? A co je vlastně jeho základním principem?

Perspektivy BSC mohou být ale klidně odlišné, nemusí to být právě tyto čtyři, jak je mnohdy mylně vykládáno. Návrh právě těchto čtyř perspektiv není tím nejpodstatnějším principem scorcardu. Tím je princip vyváženosti jednotlivých cílů. To je totiž na strategickém, ale i operativním řízení to nejtěžší a také nejzrádnější. Lidé mají přirozenou tentenci plnit ty cíle, za které jsou chváleni nebo odměňováni. Když bude jediným cílem firmy zisk, tak jsou ostatní věci, jako je například spokojenost zákazníků nebo dlouhodobý rozvoj firmy, odsunuty na vedlejší kolej. Princip vyváženosti zabudovaný v BSC říká, že je dobré, aby se dva nebo více cílů vzájemně “hlídalo”. Na jednoduchém příkladu: Dav vzájemně se hlídající cíle jsou například zisk a spokojený zákazník.

Co říkají Kaplan s Nortonem o BSC?

„Cílem projektu BSC není vyvinout nový soubor měřítek. Měření – způsob popisu výsledků a záměrů – je jistě mocným motivačním a ověřovacím nástrojem. Ale měřící rámec BSC by měl být využit při vývoji nového manažerského systému. Rozdíl mezi měřícím a manažerským systémem je sice málo patrný, ale rozhodující. Měřící systém by měl být pouze prostředkem k dosažení důležitějšího cíle – strategického manažerského systému, který pomáhá získat zpětnou vazbu o implementované strategii.“

Metoda Balanced Scorecard je univerzálně využitelná ve všech odvětvích - v průmyslu, obchodě,  primárním sektoru, v sektoru služeb ale také ve veřejném sektoru.

Související pojmy a metody:

Související osobnosti:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 06.03.2017

Komentáře

Josef Kohout před téměř 8 roky

Dobrý den,

máte zkušenosti se zaváděním Balanced Scorecard u Vás ve společnosti?

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
Jiří Beran před téměř 8 roky

Já jo, u nás i jinde - a když to hodně zjednoduším, tak to většinou skončilo na tom, že po fázi definování strategie to lidi přestalo bavit a projekt postupně odumřel..

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
David Melichar před téměř 8 roky

Odumřou projekty, které mají za cíl jen zavedení Balanced Scorecard. Je třeba chtít řídit pomocí vyvážených cílů nejen chtít zavést metodiku. Je to jako s jakoukoliv jinou metodikou. Pokud není potřeba, není ani výsledek. Samozřejmě nejtěžší je správně určit právě ty vyvážené cíle a pak odpovědnost za jejich plnění distribuovat na konkrétní osoby. Nevím, jestli máme zavedený Balanced Scorecard, ale podle jeho principů řídíme...

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
Jiří Beran před téměř 8 roky

OK, a máte nějakou firmu v ČR, kde se standardní BSC uplatňuje a ta firma jej už několik let úspěšně používá? Já bohužel ne. To ale není kritika metodiky, spíš těch firem, které jsou líné udělat si pořádek ve svém strategickém řízení.

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
Josef Kohout před téměř 8 roky

Takže se defacto shodneme na tom, že zavést metodu bez vyžadované odvedené práce je pro firmu nesmysl. Vycházet by se mělo právě ze stanovených cílů top managementem. Chápu dobře, že v praxi je tedy problém spíš v organizaci práce, v tom, co lidé dělají, protože kdyby organizace práce odpovídala rozpisu BSC, tak lidé, kteří plní svoje pracovní úkoly plní zároveň i BSC.

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
Tomáš Garamszegi před více než 3 roky

LEGO používá BSC

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
David Melichar před téměř 3 roky

A LEGO je dost úspěšná firma, to je skvělý příklad. Navíc je třeba si uvědomit, že BSC není jen o strategickém řízení, je to o nastavení KPIs, které se kromě strategie ale také projevují v každodenním životě - například obchodníci se řídí podle "čísel", která musí udělat. Pokud nejsou hodnoceni zároveň také podle spokojenosti klienta, pak to často dopadne špatně.

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:


Pro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit


Lidé, kteří to umí