ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Balanced Scorecard (BSC)
Balanced Scorecard (BSC) je systém strategického řízení a měření výkonnosti organizace vyvinutý americkými konzultanty Robertem S. Kaplanem a Davidem P. Nortonem v 90. letech 20. století.

Balanced Scorecard (BSC) nepřekládá se, používá se zkratka BSC. Jedná se o systém řízení a měření výkonnosti organizace, jehož základem je stanovení vyváženého systému  vzájemně provázaných ukazatelů výkonnosti podniku.  Proto “balanced”.  Balanced Scorecard  byl  vyvinutý americkými konzultanty Robertem S. Kaplanem a Davidem P. Nortonem v 90. letech 20. století.

Metoda Balanced Scorecard byla původně zaměřena  na strategické řízení organizace, ale postupně se také rozvinula na úroveň operativního řízení a představuje tak ucelený systém plánování a řízení.  Metoda pomáhá stanovit vyvážení strategických cílů a ty převést do specifických dílčích cílů, včetně ukazatelů a metrik a při jejich realizaci měřit výkonnost organizace.

BSC původním návrhu pracuje se čtyřmi perspektivami hodnocení organizace:

  • Finanční perspektiva
  • Zákaznická perspektiva
  • Procesní perspektiva
  • Učení se a růst

V každé oblasti jsou nastaveny cíle a metriky jejich dosahování a provádí se měření a hodnocení. BSC tak úzce navazuje na MBO.

Musí mít BSC právě tyto čtyři perspektivy? A co je vlastně jeho základním principem?

Perspektivy BSC mohou být ale klidně odlišné, nemusí to být právě tyto čtyři, jak je mnohdy mylně vykládáno. Návrh právě těchto čtyř perspektiv není tím nejpodstatnějším principem scorcardu. Tím je princip vyváženosti jednotlivých cílů. To je totiž na strategickém, ale i operativním řízení to nejtěžší a také nejzrádnější. Lidé mají přirozenou tentenci plnit ty cíle, za které jsou chváleni nebo odměňováni. Když bude jediným cílem firmy zisk, tak jsou ostatní věci, jako je například spokojenost zákazníků nebo dlouhodobý rozvoj firmy, odsunuty na vedlejší kolej. Princip vyváženosti zabudovaný v BSC říká, že je dobré, aby se dva nebo více cílů vzájemně “hlídalo”. Na jednoduchém příkladu: Dav vzájemně se hlídající cíle jsou například zisk a spokojený zákazník.

Co říkají Kaplan s Nortonem o BSC?

„Cílem projektu BSC není vyvinout nový soubor měřítek. Měření – způsob popisu výsledků a záměrů – je jistě mocným motivačním a ověřovacím nástrojem. Ale měřící rámec BSC by měl být využit při vývoji nového manažerského systému. Rozdíl mezi měřícím a manažerským systémem je sice málo patrný, ale rozhodující. Měřící systém by měl být pouze prostředkem k dosažení důležitějšího cíle – strategického manažerského systému, který pomáhá získat zpětnou vazbu o implementované strategii.“

Metoda Balanced Scorecard je univerzálně využitelná ve všech odvětvích - v průmyslu, obchodě,  primárním sektoru, v sektoru služeb ale také ve veřejném sektoru.

Související pojmy a metody:

Související osobnosti:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 06.03.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí