en | cs | sk
 • Vše
 • Znalosti
 • Akce
 • Lidé
 • Zaměstnání
 • Společnosti
 • Produkty a služby
 • Skupiny
 • Knihy

Ansoffova matice

Co je Ansoffova matice
Ansoffova matice umožňuje volbu vhodné tržně-produktové strategie podniku a hodnocení jejího rizikovosti.

Ansoffova matice je analytická technika používaná v marketingu a strategickém řízení. Jejím autorem je Igor Ansoff. Matice umožňuje volbu vhodné tržně-produktové strategie podniku a hodnocení souvisejících rizik

Ansoffova matice dvě dimenze:

 • Vertikálně jsou popsány trhy - existující a nové
 • Horizontálně jsou popsány produkty - existující a nové

Matice vypadá následovně:

Ansoffova matice

 Kombinací obou typů trhů a obou typů produktů vznikají čtyři typy strategií:

 • Tržní penetrace - firma se bude snažit více proniknout s existujícím produktem na existujícím trhu (tržním segmentu). Cílem je zvýšit svůj tržní podíl. Jde o nejméně rizikovou strategii, protože firma může využít stávající zdroje, postupy a kapacity.
 • Rozvoj trhu - zahrnuje hledání dodatečných tržních segmentů nebo regionů. Firma využívá existující produkty a pokud je zvládá produkovat kvalitně, může jít o vhodnou strategii. Je rizikovější než předchozí strategie.
 • Rozvoj produktu - firma inovuje produkt a snaží se ho uplatnit na stávajících trzích. Tato strategie je vhodná, pokud je firma silná v inovacích. Rozvoj nového produktu je rizikovější než předchozí strategie.
 • Diverzifikace - jde o nejrizikovější variantu ze všech čtyř. Podnik musí inovovat stávající výrobek nebo vyvinout nový a uspět s ním na novém trhu.

Využití Ansoffovy matice v praxi: Když je určitý produkt je na stávajícím trhu konci svého životního cyklu a podnik se rozhoduje, jak dál. Tržní penetrace nepřipadá v úvahu z důvodu stáří produktu, takže zbývají tři možnosti. Podnik se nakonec rozhodne vsadit na inovaci produktu (strategie rozvoje produktu), protože s ní již dříve několikrát uspěl, a uvede nový produkt na stávající trh.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

Hodnocení:
Článek mohou hodnotit jen přihlášení uživatelé. přihlásit Zavřít
1
0
Poslední aktualizace: 23.07.2015
cs | de | en | sk

Vybrané příspěvky k tématu :