ManagementMania AppMania EduMania JobMania
en | cs | sk
 • Vše
 • Znalosti
 • Akce
 • Lidé
 • Zaměstnání
 • Společnosti
 • Produkty a služby
 • Skupiny
 • Knihy

Ansoffova matice

Co je Ansoffova matice
Ansoffova matice umožňuje volbu vhodné tržně-produktové strategie podniku a hodnocení jejího rizikovosti.

Ansoffova matice je analytická technika používaná v marketingu a strategickém řízení. Jejím autorem je Igor Ansoff. Matice umožňuje volbu vhodné tržně-produktové strategie podniku a hodnocení souvisejících rizik

Ansoffova matice dvě dimenze:

 • Vertikálně jsou popsány trhy - existující a nové
 • Horizontálně jsou popsány produkty - existující a nové

Matice vypadá následovně:

Ansoffova matice

 Kombinací obou typů trhů a obou typů produktů vznikají čtyři typy strategií:

 • Tržní penetrace - firma se bude snažit více proniknout s existujícím produktem na existujícím trhu (tržním segmentu). Cílem je zvýšit svůj tržní podíl. Jde o nejméně rizikovou strategii, protože firma může využít stávající zdroje, postupy a kapacity.
 • Rozvoj trhu - zahrnuje hledání dodatečných tržních segmentů nebo regionů. Firma využívá existující produkty a pokud je zvládá produkovat kvalitně, může jít o vhodnou strategii. Je rizikovější než předchozí strategie.
 • Rozvoj produktu - firma inovuje produkt a snaží se ho uplatnit na stávajících trzích. Tato strategie je vhodná, pokud je firma silná v inovacích. Rozvoj nového produktu je rizikovější než předchozí strategie.
 • Diverzifikace - jde o nejrizikovější variantu ze všech čtyř. Podnik musí inovovat stávající výrobek nebo vyvinout nový a uspět s ním na novém trhu.

Kdy v praxi použít Ansoffovu matici?

Ansoffovu matici můžete použít v zásadě ve dvou situacích. Když je určitý produkt na stávajícím trhu na konci svého životního cyklu a celá firma se rozhoduje, jak dál. Nebo když firma hledá další možnosti svého růstu. V takovém případě může hodnocení dle matice pomoci k lepšímu rozhodnutí, jakou strategii růstu zvolit.

Podle Ansoffovy matice má firma celkem 4 možnosti co s produktem dále udělá.

 • Tržní penetrace je první možností, kterou firma typicky použije, pokud současný trh ještě poskytuje prostor. Pro produkty na konci životního cyklu ale často tato možnost nepřipadá v úvahu z důvodu stáří produktu, a tedy nemožnosti růstu.
 • Rozvoj trhu je druhou možností. Používá se, pokud chce firma oslovit nové trhy s existujícím produktem. Může jít například o mezinárodní expanzi nebo o expanzi s lokálního trhu na zbytek území státu či země.
 • Inovace a rozvoj produktu je častou volbou právě pro produkty na konci svého životního cyklu. Na stávající trh tak uvede nový - inovovaný produkt a oživí tak zájem zákazníků. Příkladem jsou facelifty výrobků, například automobilů.
 • Diverzifikaci firma využije, pokud současný produkt nejde zásadně inovovat nebo firma zjistí prostor na trhu pro nový - další produkt. Pak nechá dožít současný a uvede zcela nový výrobek, službu nebo doplňkovou službu k současnému výrobku. Tím zvýší možnost svých tržeb z prodeje různých produktů. Je to velmi častá strategie velkých firem, které tak zvyšují svoji celkovou velikost - rozšiřují své portfolio.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

Hodnocení:
Článek mohou hodnotit jen přihlášení uživatelé. přihlásit Zavřít
1
0
Poslední aktualizace: 11.01.2016

Vybrané blogové příspěvky :