ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Kdo je Angel Investor (Business Angel)
Angel Investor (někdy též Business Angel) je označení pro člověka, který samostatně investuje kapitál do podniků nebo projektů s velkým růstovým potenciálem. Andělský investor je v podstatě individální obdoba rozvojovového či rizikového kapitálu (viz Venture Capital).

Angel Investor (někdy též Business Angel nebo Andělský investor) je označení pro člověka, který samostatně investuje kapitál do podniků nebo projektů s velkým růstovým potenciálem. Andělský investor je v podstatě individuální obdoba organizací poskytujících venture kapitál (viz venture kapitál). Kapitál Angel investorů je součástí investic typu private equity. Jde tedy o soukromý kapitál.

Typický rozsah investice angel investora je mezi 250 tis a 2 mil EUR. Angel investoři se někdy sdružují do skupin (Angel groups) s cílem kumulace společného kapitálu. Angel investor se schopností investovat více než 2 mil EUR se někdy nazývá jako Superanděl (Superangel)

Jak získat investici od angel investora?

Získání finančních zdrojů prostřednictvím angel investora využívají obvykle začínající malé či střední podniky (SME) pro financování začátku svého podnikání (obvykle rozvoje, rozvojových projektů) pokud nemají dostatek vlastních finančních zdrojů nebo nemohou či nechtějí získat finanční zdroje jiným způsobem na kapitálovém či peněžním trhu a zároveň mají velký potenciál k růstu.
Jedná o jednu z možností financování obvykle inovativních projektů s potenciálem rychlého růstu. Investice od andělského investora směřuje zpravidla do výstavby podniků, tedy do založení podniku, rozběhu podniku (start-up) a dalšího rozvoje podniku na základě kvalitního a reálného podnikatelského plánu. Investice angel investora může být rovněž použita jako jeden z nástrojů rozšíření pracovního kapitálu.

Kapitál angel investora se obvykle do podniku vkládá prostřednictvím vlastního kapitálu a investor kromě tohoto kapitálu přináší znalosti a odbornou pomoc začínajícímu podniku při rozvoji (tzv. chytré peníze), někdy dokonce přímou účast angel investora v managementu podniku a/nebo pomoc při rozšíření obchodních kontaktů. Angel investor očekává velkou návratnost vloženého kapitálu (20 - 30%)

  • Financování raných stádií podnikání (například výzkum trhu, vývoj produktu nebo služby, vytvoření podnikatelského plánu, založení firmy)
  • Financování rozvoje produktů (například marketing, rozjezd komerčního prodeje)
  • Financování růstu k urychlení expanze podniku (například zvýšení produkční kapacity, vstup na nové trhy, navýšení pracovního kapitálu)

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 08.01.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí