ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Analytické techniky (Analytical techniques)
Analytické techniky jsou postupy, způsoby provedení rozboru nějakého problému, stavu či skutečnosti.

Analytická technika (analytická metoda) je postup či způsob provedení rozboru nějakého problému, stavu či skutečnosti. Analytické techniky jsou zpravidla časově i úkolově omezené (jednorázově používané pro řešení daného tématu) na rozdíl od metod řízení, které ovlivňují řízení v organizaci v delším časovém horizontu.

Existuje a v praxi se používá mnoho zcela  jednoduchých analytických technik, které manažeři nebo analytici při běžné práci používají. Často bez toho, aniž by je nějak pojmenovávali. Na  takové techniky stačí často systém “tužka-papír” neboli běžné kancelářské vybavení - jsou založeny především na zkušenostech toho, kdo je používá. Existuje také celá řada specializovaných analytických technik, které  jsou ve velké většině založené na nějakém matematickém modelu nebo vyžadují určité pomůcky či nástroje.

Mezi základní a v praxi nejpoužívanější analytické metody či techniky patří:

Organizace jsou složité systémy a tak pro jejich popis slouží různé metody analýzy systémů a metody popisu architektur organizací: 

Existují analytické techniky a metody analýzy a hodnocení stavu organizace nebo jejích částí:

Analytické techniky pro hledání příčin negativních jevů v organizacích a systémech:

Pro řešení různých problémů v organizaci se používají různé metody rozhodování  jako například:

Existují rovněž různé simulační a optimalizační metody, jejichž předmětem je propočtení možných variant vývoje při vytváření  operativních či strategických plánů:

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 14.02.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí