ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Procesní analýza (Process analysis)
Analýza procesů (někdy též Procesní analýza) je obecný pojem pro analýzu toku práce v organizacích. Pomáhá pochopit, zlepšit a řídit procesy v organizaci.

Analýza procesů někdy též Procesní analýza (anglicky Process analysis) znamená analýzu toku práce v organizacích, tedy analýzu jednotlivých procesů. Pomáhá pochopit, zlepšit a řídit procesy v organizaci. Analýza procesů je tedy analýza zaměřená na postup práce od jednoho člověka k druhému, přičemž popisuje vstupy, výstupy, jednotlivé kroky a případně též spotřebu zdrojů. Zjednodušeně je analýza procesů o tom, “jak se co dělá” či “jak co probíhá”. Může se jednat o analýzu jednoho konkrétního procesu nebo komplexní analýzu všech procesů organizace.
Proč organizace analyzují své procesy? V zásadě ze tří důvodů:

  • Aby byly procesy popsány (např. pro účely popisů pracovních náplní, návodů, postupů práce nebo pro funkční specifikaci při vývoji aplikací)
  • Aby byly procesy řízeny či automatizovány (například automatické schvalování faktur - viz workflow)
  • Abychom mohli procesy zlepšit, optimalizovat

K čemu je analýza procesů v praxi?

Procesní analýza je jednou z nejdůležitějších analytických technik, které organizace v praxi používají. Využijeme ji kdykoliv, když potřebujeme zjistit či popsat tok práce, zlepšit výkonnost, účelnost, efektivnost, hospodárnost nebo profitabilitu. Procesní analýza je výchozí bod pro další optimalizaci či reengineering. Typické příklady využití analýzy procesů jsou:

  • Popis procesů určený pro vnitřní předpisy / směrnice
  • Popis procesů jako podklad pro nastavení workflow
  • Popis procesů pro pracovní náplně
  • Popis procesů pro zákazníky či obchodní partnery (např. jak mají postupovat při nákupu)
  • Popis procesů jako podklad pro zavedení nových systémů, aplikací informačního systému podniku. Je využívána jako podklad pro zadání pro podnikové aplikace ve kterých se podpora procesů realizuje (např. ERP aplikace, HRM aplikace, CRM aplikace a podobně).
  • Následná optimalizace procesů nebo či zásadní reengineering procesů s cílem zlepšení, snížení nákladů, zjednodušení či zrychlení procesů, odstranění nedostatků

Analýza procesů pomáhá jednotlivé procesy identifikovat, popsat, vizualizovat a dát do vzájemných souvislostí. Může poskytnout jak detailní, tak přehledový obrázek o podnikových procesech a zvýraznit nedostatky či problémy. Typické výstupy analýzy procesů jsou procesní modely nebo celková mapa procesů v organizaci. Výstupy mohou mít grafickou podobu (procesní modely) ale také formu slovního či jinak strukturovaného popisu procesů.

Jaká jsou rizika procesní analýzy?

Nebezpečí se může skrývat v nesprávně provedené analýze, špatně zvoleném postupu a nástroji procesní analýzy. Mnohdy se věnuje nepřiměřeně velká práce samotné analýze v porovnání s jejími skutečnými přínosy. Je proto vhodné správně zvolit metodiku, nástroj. Z toho důvodu si organizace často najímají specializované odborníky.

Jaký je postup při analýze procesů?

Vzhledem k široké paletě využití procesní analýzy, není možné říci univerzální metodiku - postup a forma analýzy procesů se vždy musí odvíjet od konkrétní potřeby a konkrétní situace organizace. Při analýze procesů lze postupovat od analýzy jednotlivých procesů (tzv. popisy procesů či modely jednotlivých procesů) a jít odspoda-nahoru nebo při komplexní analýze procesů využít tzv. mapu procesů. Výsledkem procesní analýzy může být (v závislosti na použité metodice a nástrojích) obyčejný textový popis nebo sofistikovaný procesní model se zobrazením všech závislostí (kdo, co dělá, jaká data vznikají, jaké technologie se používají atd.).

Procesní analýzu může provádět zkušený pracovník stejně dobře jako externí poradenská firma. Služeb externistů organizace využívají zejména v situacích, kdy potřebují procesy optimalizovat a hledají zkušenosti a nejlepší praxe odjinud nebo potřebují tzv. “pohled zvenku”.

Pozn: Jednorázová, intenzivní forma procesní analýzy se někdy nazývá jako Procesní audit.

Jaké metody a techniky se při analýze procesů často používají?

Jaké existují metodiky modelování procesů?

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 05.09.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí