ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Analýza pracovních míst (Job Analysis)
Analýza pracovních míst, někdy se používá název analýza práce, je základním východiskem veškeré personální práce v organizaci. Zahrnuje shromaždování informací o pracovních místech v organizaci, jejich popis a specifikaci požadavků jednotlivých pracovních míst na pracovníky.

Analýza pracovního místa (anglicky Job Analysis) je komplexní proces proces získávání informací o pracovních místech, jejich náplni, požadavcích na ně a následné vyhodnocení těchto informací pro potřeby popisu konkrétního pracovního místa. Je to jeden ze základních pilířů personální a manažerské práce v organizaci.

Co analýza pracovního místa zahrnuje a jak probíhá?

Zahrnuje shromažďování všech podstatných informací o pracovních místech v organizaci, jejich popis a specifikaci požadavků jednotlivých pracovních míst na pracovníky (viz práce, pracovní místo, zaměstnání, popis pracovního místa a specifikace pracovního místa).

Shromažďování informací o pracovním místě může probíhat několika způsoby, nejčastěji je to jejich kombinace.

  • Studium písemných podkladů organizace (podobná procovní místa, předchozí pracovní místa, popis procesů, směrnic, pracovních postupů, manuálů, organizační schéma a tak podobně )
  • Studium podkladů a nejlepších praxí (například z nějakého referenčního modelu, podobného pracovního místa v jiné organizaci, z benchmarkingu a podobně)
  • Pozorování (Informace získané pozorováním zaměstnanců při práci)
  • Pohovor a rozhovor s pracovníky - s bezprostředně nadřízeným pracovníkem (vedoucí oddělení, mistr, atd), s pracovníky jejichž práce procesně s daným pracovním místem souvisí

Klíčový zdroj informací je přímo nadřízený pracovník, který by měl mít (resp. musí mít) jasnou představu o tom, jaký je účel pracovního místa, jaké jsou hlavní kvalifikační požadavky, hlavní vykonávané činnosti, pravomoci a odpovědnosti daného pracovního místa. Někdy nastává situace, kdy se popis pracovního místa vytváří nebo upřesňuje - pak se rozhovor provádí přímo s pracovníkem, který na daném pracovním místě pracuje.

Proč a v čem je analýza pracovního místa důležitá?

Poskytuje firmě obraz práce a požadavků na dané pracovní místo, což pomáhí vytvořit představu o pracovníkovi, který by měl na pracovním místě pracovat. Při analýze pracovního místa jde o proces zjišťování, zaznamenávání, uchování a analyzování informací o úkolech, metodách, odpovědnosti, vazbách na jiná pracovní místa, podmínkách, za nichž se práce vykonává, a o dalších souvislostech pracovních míst.

Klíčové důvody pro je třeba provádět analýzu pracovních míst lze shrnout do těchto bodů:

  • Vytváření nových pracovních míst a pozic ve firmě
  • Tvorba popisů pracovních míst a pracovních náplní
  • Posouzení možností zvýšení produktivity nebo efektivity práce (viz také analýza procesů)
  • Posouzení skutečnosti toho, co pracovníci opravdu dělají

management_mania_analyza_pracovnich_mist

Použití analýzy pracovních míst v praxi

Analýza se provádí při tvorbě nových pracovních míst, při personálním auditu, při změnách a redesignu organizační struktury apod.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 18.10.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí