ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Analýza nákladů a přínosů (CBA - Cost – Benefit Analysis)
Analýza nákladů a přínosů, CBA (Cost-Benefit Analysis) slouží k hodnocení přínosů a nákladů různých rozhodnutí, projektových záměrů, projektů.

Analýza nákladů a přínosů, zkratka CBA z anglického Cost – Benefit Analysis slouží k hodnocení přínosů a nákladů různých strategických rozhodnutí, projektových záměrů, projektů, ale také jednotlivých úkolů. Obsahuje postup řešení problémů, které jsou s těmito projekty spojené. Metoda porovnává benefity (Benefits), které vyjadřují jakékoliv pozitivní efekty s náklady nebo újmy (Costs), které postihují negativní efekty investice.

Podstatou metody je analýza dopadů investice na zapojené subjekty, kvantifikace zjištěných efektů a dále převod na společnou číselnou (ideálně finanční) jednotku. Poté již můžeme využít kriteriálních ukazatelů čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového procenta z ekonomického CF, index ziskovosti a dobu návratnosti.

Výhodou CBA je, že benefity (přínosy), ale ani náklady nemusí být nutně vyjádřené jen v penězích, ale jej vyjádřit i jinak (například formou sociálních, environmentálních nebo jiných kvalitativních metrik). Je ovšem důležité, aby tyto jiné metriky byly vyjádřené smysluplně měřitelně.

Jak postupovat při zpracování CBA?

Pro zpracování CBA analýzy je možné použít tento postup:

 • Popsání podstaty záměru či projektu (z technického, marketingového a organizačního hlediska)
 • Vytvoření finančního plánu z pohledu investora nebo zadavatele
 • Vydefinování beneficientů, tedy subjektů, na které má realizace projektu vliv
 • Popsání variant projektu:

  • Nulové varianty – znamená stav bez realizace projektu
  • Investiční variantu (či varianty) – projekt bude realizován
 • Definování maxima všech přínosů a újem v celém životním cyklu investice, jejich rozdělení na kvantifikovatelné a nekvantifikovatelné
 • Převedení kvantifikovatelných přínosů a újem na hotovostní toky
 • Stanovení diskontní sazby a spočtení kriteriálních ukazatelů
 • Interpretace výsledků, rozhodnutí, zda je investice přijatelná

K čemu je metoda CBA v praxi?

Metoda se používá při hodnocení veřejně prospěšných projektů, kdy potřebujeme zohlednit širší společenský prospěch projektu a musíme nefinanční benefity převést do finančního vyjádření.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 14.10.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí