ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Analýza bodu zvratu (Break Even Point Analysis)
Analýza bodu zvratu (Break Even Point Analysis, Cost-Volume-Profit Analysis) je analytická technika, která pomáhá zjistit kritický objem prodeje, při kterém se tržby právě rovnají nákladům, označovaný jako bod zvratu.

Analýza bodu zvratu (Break Even Point Analysis, Cost-Volume-Profit Analysis) je analytická technika, která pomáhá zjistit kritický objem prodeje, při kterém se tržby právě rovnají nákladům. Tento objem je označovaný jako bod zvratu.

Objem výroby a prodeje odpovídající bodu zvratu qBZ se spočítá pro lineární náklady a tržby jako q s tohoto vztahu:

T = N

p ∙ q = a + b ∙ q

Po úpravě:

p ∙ q - b ∙ q = a

qBZ = a / (p-b)

analyza-bodu-zvratu-1

Podmínky, které znemožňují dosažení bodu zvratu (a zisku)

Může nastat situace, za které není možné bodu zvratu (a tedy ani zisku) dosáhnout. Děje se tak za podmínky, že cena výrobku (p) je menší než variabilní náklady (b).

analyza-bodu-zvratu-2

Druhým případem je, že není bodu zvratu dosaženo z důvodu omezené kapacity výroby či malého objemu koupěschopné poptávky.

analyza-bodu-zvratu-3

Bod zvratu lze vypočítat i pro peněžní toky (cash flow).

Analýza bodu zvratu v praxi: Analýza bodu zvratu pomáhá organizaci najít místo v čase, kdy bude výrobek či služba či nová technologie rentabilní. Pomáhá například při volbe vhodného řešení či technologie v závislosti na výnosech a struktuře nákladů v čase.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 14.02.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí