ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Analýza
Analýza je proces rozčlenění či rozboru složitějšího celku nebo skutečností na jednodušší části.

Analýza je proces rozčlenění či rozboru složitějšího celku nebo skutečností na jednodušší části. Je to rozbor vlastností, vztahů, faktů postupující od celku k částem. Na rozdíl od syntézy, při které se postupuje od části k celku.

Využití analýzy v praxi: Analýza je jeden ze základních způsobů rozboru situace či systému. V praxi existuje mnoho konkrétních metodik či analytických technik, které upřesňují postup analýzy pro konkrétní systém či situaci. Analýza umožňuje odhalovat různé vlastnosti jevů, procesů, systémů a jejich stavbu, vyčleňovat části, rozporné tendence apod. Analýza umožňuje oddělit podstatné od nepodstatného, odlišit trvalé vztahy od nahodilých. Nějaké využití analýzy najdeme téměř ve všech aspektech podnikání a řízení – lze analyzovat stav něčeho, například organizaci a její části (viz architektura organizace), informační systém, analyzovat lze také zpětně podklady či výsledky nějaké činnosti a odvozovat (indukcí, či dedukce) z nich závěry, náměty na zlepšení a podobně. Analýza je základem prakticky všech oblastí řízení, používá se při řízení kvality (např. PDCA cyklus), strategickém řízení, řízení bezpečnosti, rizik, řízení financí a v celé řadě dalších oblastí.

Související pojmy a metody:

Související specializované profese:

  • Finanční analytik
  • IT analytik
  • Marketingový analytik
  • Analytik prodeje

Související oblasti řízení:

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 14.05.2013

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí