ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Altmanova analýza (Altman Z-score)
Altmanova analýza (Altman Z-score), obvykle se používá označení Z faktor nebo Z-score, je pojem, který označuje model pro oceňování krize podniku, jeden z modelů násobné diskriminantní analýzy.

Altmanova analýza (Altman Z-score), obvykle se používá označení Z faktor nebo Z-score, je pojem, který označuje model pro oceňování krize podniku, jeden z modelů násobné diskriminantní analýzy. Model byl sestaven v roce 1968 Edwardem Altmanem, profesorem financí na „New York University School of Business“. Edward Altman vybral nejprve 22 ukazatelů rozdělených do skupin likvidita, rentabilita, zadluženost, solventnost a řízení aktiv. A testoval je vždy na dvou skupinách firem, kdy v jedné ze skupin byly bankrotující firmy. Z původních 22 ukazatelů bylo nakonec vybráno 5 nejdůležitějších ukazatelů, které nejlépe předpovídají bankrot. Výsledkem byla diskriminační funkce vyjádřená Z faktorem.

Základní výpočet: 

Z = 3,3 × EBIT / Aktiva + 1 × Tržby / Aktiva + 0,6 × Tržní hodnota vlastního kapitálu / Účetní hodnota dluhu + 1,4 ×  Zadržené výdělky / Aktiva + 1,2 × Čistý pracovní kapitál / Aktiva

Pravidla pro vyhodnocení Z faktoru:

  • 3,00 < Z - Bezpečná zóna (Safe Zone) - Podniky s vysokou pravděpodobností přežití
  • 1,80 < Z < 2,99 - Šedá zóna (Grey Zone) - Nelze jednoznačně určit
  • Z < 1,79 - Krizová zóna (Distress Zone) - Podniky bezprostředně ohrožené bankrotem

Jedná se o původní Altmanův podle testovaný na akciových společnostech v USA. Vypovídající schopnost modelu může být při použití v jiných zemích oslabena.

Z faktor upravený pro ekonomiku ČR

Pro českou ekonomiku byl ukazatel doplněn o podíl závazků po lhůtě splatnosti na tržbách, protože platební neschopnost má zde velký vliv na hospodaření podniku. Nevýhodou upraveného modelu je fakt, že v ČR neexistuje dostatek zkrachovalých firem, na kterých by ho bylo možné ověřit. 

Výpočet:

Z = 3,3 × EBIT / Aktiva + 1 × Tržby / Aktiva + 0,6 × Tržní hodnota vlastního kapitálu / Účetní hodnota dluhu + 1,4 ×  Zadržené výdělky / Aktiva + 1,2 × Čistý pracovní kapitál / Aktiva + 1 × Závazky po lhůtě splatnosti / Tržby

Pravidla pro vyhodnocení Z faktoru jsou shodná jako u původního modelu.

Využití Altmanovy analýzy v praxi: Testování pomocí Altmanova Z faktoru předpovídá relativně spolehlivě bankroty podniků s dvouletým předstihem. Ve vzdálenějším časovém období je statistická spolehlivost nižší. Vylepšené Altmanovy modely jsou používány bankami a velkými průmyslovými společnostmi k hodnocení finančního zdraví a celkové finanční situace podniku.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 17.03.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí