ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Alderferova teorie motivačních potřeb ERG (Alderfer's Theory of Motivation)
Alderferova teorie motivačních potřeb patří mezi teorie zabývající se motivací lidí. Je to vlastně další rozšíření Maslowovy pyramidy potřeb uspořádané od konkrétních po abstraktní potřeby do tří základních stupňů.

Alderferova teorie motivačních potřeb, někdy též Teorie tří motivačních faktorů nebo zkráceně ERG (Existence, Relatedness and Growth)  patří mezi teorie zabývající se motivací lidí. Teorii motivačních potřeb zveřejnil  Clayton Paul Alderfer jako další rozšíření Maslowovy pyramidy potřeb,  jeho pyramidu lidských potřeb uspořádává od konkrétních po abstraktní potřeby do tří základních stupňů:

  • Existenční (Existence)  - mzda, jistota zaměstnání
  • Vztahové (Relatedness) - přátelství, vztahy, společné cíle, uznání v sociální síti
  • Růstové (Growth) - seberealizace v zaměstnání a profesní růst

Jak využít Alderferovu teorii motivačních potřeb v praxi?

Podobně jako u Maslowovy teorie potřeb se Alderferova teorie používá při sestavování či pochopení motivačních faktorů pracovníků v organizaci. Uspokojením existenčních potřeb vzrůstá význam  vztahových potřeb a jejich uspokojením roste význam růstových potřeb. A naopak neuspokojením růstových potřeb roste význam vztahových, případně existenčních. Alderfer tvrdí, že může tedy nastat situace nespokojenosti s výší mzdy, která může mít své důvody v neuspokojení vztahových či růstových potřeb a je třeba hledat pravé důvody nespokojenosti.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související osobnosti:

  • Clayton Paul Alderfer
předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 14.02.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí