ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Aktiva, majetek (Assets)
Aktiva (Assets) je pojem označující majetek podniku či hospodářské prostředky.

Aktiva, majetek (anglicky Assets), obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který označuje majetek podniku či hospodářské prostředky. Pod pojmem majetek  rozumíme souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k podnikání. Aktiva jsou prostředky kontrolované podnikem, u kterých se předpokládá, že přinesou podniku budoucí ekonomický užitek.

Základním hlediskem členění aktiv je doba jejich upotřebitelnosti, příp. obtížnost jejich přeměny v peněžní prostředky (likvidnost).

Členění aktiv:

Majetková struktura podniku závisí na:

  • Technické náročnosti výroby – ovlivňuje především podíl stálého hmotného majetku a případně i nehmotného a investičního majetku (know-how, patenty, atd.)
  • Stupněm rozvinutosti peněžního a kapitálového trhu – ovlivňuje podíl finančního majetku
  • Ekonomické situaci podniku a orientaci jeho hospodářské politiky

Majetková struktura podniku:

majetkova-struktura-podniku

K čemu firma potřebuje aktiva? 

Majetek vyžaduje každé podnikání, využívá se při výrobě produktů či poskytování služeb, můžeme ho přeměnit na jiné aktivum, použít k úhradě závazků nebo rozdělit mezi vlastníky podniku. Aktiva tvoří levou stranu bilanční rovnice. Tato bilance podniku se nazývá rozvaha.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

Související software:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 12.08.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí