ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Aktiva, majetek (Assets)
Aktiva (Assets) je pojem označující majetek podniku či hospodářské prostředky.

Aktiva, majetek (anglicky Assets), obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který označuje majetek podniku či hospodářské prostředky. Pod pojmem majetek  rozumíme souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k podnikání. Aktiva jsou prostředky kontrolované podnikem, u kterých se předpokládá, že přinesou podniku budoucí ekonomický užitek.

Základním hlediskem členění aktiv je doba jejich upotřebitelnosti, příp. obtížnost jejich přeměny v peněžní prostředky (likvidnost).

Členění aktiv:

Majetková struktura podniku závisí na:

  • Technické náročnosti výroby – ovlivňuje především podíl stálého hmotného majetku a případně i nehmotného a investičního majetku (know-how, patenty, atd.)
  • Stupněm rozvinutosti peněžního a kapitálového trhu – ovlivňuje podíl finančního majetku
  • Ekonomické situaci podniku a orientaci jeho hospodářské politiky

Majetková struktura podniku:

majetkova-struktura-podniku

K čemu firma potřebuje aktiva? 

Majetek vyžaduje každé podnikání, využívá se při výrobě produktů či poskytování služeb, můžeme ho přeměnit na jiné aktivum, použít k úhradě závazků nebo rozdělit mezi vlastníky podniku. Aktiva tvoří levou stranu bilanční rovnice. Tato bilance podniku se nazývá rozvaha.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

Související software:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 12.08.2017

Komentáře

peter kewer před 11 měsíci

The inductive proximity sensor can be used to all kinds of sensor metallic targets only. The main components of the inductive proximity sensor are coil, oscillator, detector and the output circuit.
The coil generates the Nagano keiki Pressure sensor high frequency magnetic field in front of abs speed sensor the face. When the metallic target comes in this magnetic field it absorbs some of the energy. Hence the oscillator field is affected. This is detected by mazda 6 suction control valve . if the oscillation amplitude reaches a certain threshold value the output switches suction control valve .
The inductive proximity sensor works better with Speed Sensor ferromagnetic targets as they absorb more energy compare to non Ferromagnetic materials Pressure Sensor . Hence operating distance for sensor is more for Ferromagnetic targets.Suction Control Valve
NOX Sensor
Fuel pressure relief valve
Mass Air Flow Sensor

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:


Pro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit


Lidé, kteří to umí