ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Akciová společnost (Joint Stock Company)
Akciová společnost je typ obchodní společnosti, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité hodnotě.

Akciová společnost je typ obchodní společnosti, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité hodnotě. Jedná se o takzvanou kapitálovou společnost. S držením akcií jsou spojena tři základní práva akcionáře. Akciová společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky akciové společnosti.

Akciová společnost umožňuje shromáždit kapitál různých vlastníků a pomocí tohoto vlastního kapitálu uskutečnit  podnikatelský záměr. Majitelé akciové společnosti se mění prodejem a nákupem akcií. Akciová společnost vznikla v 17. století jako forma vlastnictví velkých obchodních a průmyslových podniků

Založení akciové společnosti je závislé na zákonech dané země, kde se společnost zakládá. Obvykle se sepisuje zakladatelská smlouva (více zakladatelů) nebo zakladatelská listina (jeden zakladatel). Dalším důležitým dokumentem jsou stanovy. Akciová společnost může být založena dvěma způsoby:

  • Veřejnou nabídkou akcií (sukcesivní založení)  - viz také IPO
  • Bez veřejné nabídky k upsání akcií (simultánní založení)
  • Zakoupit akciovou společnost jako ready-made společnost

Orgány akciové společnosti jsou:

Zrušení akciové společnosti může proběhnout s likvidací nebo bez likvidace. Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru hodnoty jejich akcií

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 30.01.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí