ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Akcie (Share)
Akcie je majetkový cenný papír, který potvrzuje podíl na základním kapitálu akciové společnosti jeho držitele - akcionáře.

Akcie (anglicky Share, Shares, Stock) je majetkový cenný papír, který potvrzuje podíl na základním kapitálu akciové společnosti jeho držitele  - akcionáře. Podíl na akciové společnosti je dán nominální hodnotou akcie (hodnota, za kterou akcie koupil). Akcionáře však zajímá více tzv. tržní hodnota, tj. skutečná hodnota akcie (kurz akcie). Ta se v čase mění a odvíjí se od finanční situace podniku.

Akcie je jeden z typů cenných papírů.

Tržní hodnota akcie se odvíjí od nálady na trhu, situace na burze cenných papírů a skutečné finanční situace a oceněné hodnoty podniku. Z držení akcií vyplývá také výplata dividendy. Výplata dividendy a tržní hodnota akcie spolu úzce souvisí. Změna tržní hodnoty, tedy kurzu akcie, má klíčový vliv na podíl majetku akcionáře.

Finanční prostředky akcionáře vložené do akcií jsou nevratné. Ten může své akcie směnit na kapitálovém trhu.

Druhy akcií podle práv držitelů:

  • Kmenové akcie (základní)  jsou běžné akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva
  • Přednostní akcie (prioritní) jsou akcie, které umožňují přednostní výplatu dividendy a podílu na likvidačním zůstatku před akcionáři držícími kmenové akcie
  • Zaměstnanecké akcie - jsou akcie vydávané podniky svým zaměstnancům jako formu odměny i prostředek motivace

Akcie podle formy své existence:

  • Listinné akcie jsou akcie existující fakticky jako cenný papír, který má akcionář u sebe uschován
  • Zaknihované akcie jsou akcie zaregistrované  v registru cenných papírů

Akcie dle formy vlastnictví a možností převodu:

  • Akcie na jméno jsou akcie vázané na konkrétního akcionáře
  • Akcie na doručitele jsou akcie, které nejsou vázané na konkrétního akcionáře a výkon práv s nimi spojenými může provádět ten, kdo je jejich majitelem. Jejich převod je možný pouhým předáním cenného papíru

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související odvětví / sektor:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 20.03.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí