ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Administrativní práce (Administrative work)
Administrativní práce je taková práce fe firmě, jejímž předmětem je podpora fungování organizace. Zjednodušeně řečeno je to papírování. Administrativní práce se obvykle odehrává v kanceláři a využívá počítače, papíry nebo jiné informační technologie.

Administrativní práce (anglicky Administrative work) je taková práce ve firmě, jejímž předmětem je podpora fungování chodu organizace. Zjednodušeně řečeno jsou to činnosti spojené s organizováním a papírováním. Administrativní práce se obvykle odehrává v kanceláři a využívá počítače, papíry nebo jiné informační technologie.

Co v praxi zahrnuje administrativní práce?

Administrativní práce více či méně je součástí každého pracovníka. Každý musí totiž v rámci svého zaměstnání provádět určité administrativní úkony (například vyplnění povinných údajů pro svého zaměstnavatele nebo vykazování své práce). Rozsah administrativní práce se liší podle pracovního zařazení. U běžného pracovníka je administrativní práce omezena na nezbytné minimum a naopak u administrativních pracovníků představuje administrativní práce jejich stoprocentní pracovní náplň.

Typické činnosti, které se označují jako administrativní práce jsou například:

 • příprava a vyplňování různých výkazů, formulářů, zpráv a podobně
 • potvrzování vlastních aktivit, vykazování práce
 • udržování různých datových nebo informačních záznamů, tabulek, evidencí nebo formulářů
 • příprava podkladů či dokumentů pro jednání a porady
 • zpracování zápisů z porad a jednání
 • vedení dokumentace, informací a dat
 • vyřizování různých workflow
 • zadávání požadavků
 • organizování schůzek a jednání
 • odpovědi na e-maily, telefony a další formy komunikace
 • pořizování dat
 • příprava podkladů
 • vyplňování povinných formulářů
 • vysvětlování a vyřizování dotazů nebo požadavků ostatních pracovníků
 • office management
 • asistence pracovníkům a manažerům
 • archivace dokumentů

Jak vysoké jsou náklady na administrativní práce z celkových nákladů?

Malé firmy a týmu díky své kompaktnosti a přímé komunikaci mají obvykle méně administrativních činností než větší týmy a firmy. V praxi jednoznačně platí, že se vzrůstajícím počtem lidí narůstá také administrativní práce. Určitá míra administrativy je zcela nezbytná pro to, aby byla větší organizace uřízena na bázi pravidel a uspořádanosti. Jinými slovy určité míra administrativy je vždy zapotřebí. Organizování a koordinace lidí vyžaduje administrativní práci. Problém nastává v situaci, kdy je administrativní práce uměle vytvářena a stává se tak pro organizaci brzdou. Administrativní práce sama o sobě je neproduktivní. Měla by být tedy vykonávána maximálně efektivně, aby nevytvářela “práci pro práci” - tedy aby byla vykonávána v nezbytném rozsahu a formou která nezatěžuje ani administrativní pracovníky ani běžné zaměstnance. Administrativní práce by neměla vytvářet zbytečné nároky na “papírování” a formální řízení tam, kde to není nezbytně nutné.

Omezení administrativní práce zvyšuje efektivnost firmy.

Náklady na administrativní činnosti v efektivně fungujících firmách jsou někde mezi 5% a 25%. Neefektivně fungující firmy a organizace ve veřejné správě mají obvykle náklady na administrativní činnosti vyšší, mohou dosahovat až 50% z celkových nákladů.

Související pojmy a metody:

Související profese:

 • Executive assistant
 • Office manager
 • Sekretářka (Secretary)
 • Tajemník společnosti (company secretary)

Související oblasti řízení:

Související software:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 23.08.2020

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená