ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Ad-hoc workflow
Ad-hoc workflow je takové workflow, u kterého není proces předem popsán a ve které pracovník rozhoduje o dalším kroku.

Ad-hoc workflow je takové workflow, u kterého není proces předem popsán a ve které pracovník rozhoduje o dalším kroku. V případě ad-hoc workflow je tedy ponechána velká rozhodovací pravomoc a samostatnost účastníkům workflow. Předávání či schvalování iniciuje člověk.

Jaké jsou výhody a nevýhody ad-hoc workflow?

Výhodou oproti klasickému tvrdému workflow je pružnost - workflow systém neurčuje přesně, kdo nebo co má být dalším krokem, o tom rozhodují uživatelé v rámci svých pravomocí nebo dohodnutých pravidel. Někdy se mu také říká měkké nebo organizační workflow, protože další kroky jsou řízeny organizačními pravidly, nikoliv strojem (software), který workflow řídí. Ten zajišťuje jen samotný oběh dokumentů nebo jiných informací, ale nevynucuje pravidla. Některé systémy pro ad-hoc workflow drží auditní stopu všech akcí, takže je zpětně snadno prokazatelné, pokud by někdo z uživatelů překročil své pravomoci. Výhodou je, že uživatelé mají velkou pružnost a takové workflow se nezasekne při různých výjimkách, protože procesy jsou mnohdy formovány až ve chvíli svého vzniku.

Nevýhodou ad-hoc workflow je, že uživatele “nedrží” v procesu. Na rozdíl od tvrdě procesního, tvrdého workflow může docházet ke špatnému směřování předmětu workflow.

Kde lze ad/hoc workflow dobře uplatnit?

Z výše popsaných výhod a nevýhod poměrně dobře vyplývá, kde je nejvhodnější ho nasadit. Bývá to v situacích nebo v prostředí, kde nejsou pevně nebo jasně dané procesy nebo se procesy v čase rychle mění. Další podmínkou úspěšného využití tohoto typu workflow je vysoká míra kultury, kultivovanosti, samostatnosti, odpovědnosti a sebeřízení. Jinými slovy vyspělý tým. Je to opakem tvrdého workflow, které se hodí do prostředí jasných a ustálených procesů a tam, kde se po pracovnících neočekává samostatnost v rozhodování, ale naopak ta není žádoucí a workflow systém musí především jednoznačně a nezpochybnitelně celý proces řídit.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 11.09.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená