ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Metoda 5K (Total Loyalty Marketing)
Metoda 5K je metodou Total Loyalty Marketingu. 5K je základ loajality zákazníků vůči podniku (organizaci) a jejím produktům.

5K je metodou konceptu Total Loyalty Marketing. Autory konceptu jsou němečtí specialisté Anne M. Schüller a Gerhard Fuchs. Ti identifikovali 5K jako základ loajality zákazníků vůči podniku (organizaci) a jejím produktům.

Jednotlivá „K“ znamenají (nejprve je uveden volný český překlad a v závorce německý originál):

  • Komunikace (Komunikation) - jde o oboustranný dialog mezi organizací (podnikem) a jejími zákazníky, podporu prodeje, public relations a přizpůsobení komunikace konkrétnímu zákazníkovi
  • Kupní náklady (Kosten des Kaufs)** - zahrnují nejen přímé náklady, tj. prodejní cenu, ale i variabilní náklady potřebné na získávání informací o organizaci a jejích produktech
  • Kupní užitek (Käufer-nutzen) - užitek, který vzniká spotřebiteli užíváním produktů organizace a souvisejícími doplňkovými službami. Klíčovým faktorem je kvalita výrobků a služeb
  • Kupní proces (Kauf-prozesse) - základem je přívětivý přístup k zákazníkovi v průběhu nákupu, přizpůsobování se jeho potřebám a požadavkům, navazování osobních vztahů během prodeje a pružná prodejní logistika
  • Kultura (Kultur) - organizace se vyznačuje přívětivou a vstřícnou kulturou i klimatem dovnitř i navenek, má dobré jméno, chová se eticky a sociálně odpovědně a je příznivě hodnocena veřejností

Zaměření se na všech pět uvedených „K“ a jejich perfektní vybalancování je podle Schüllerové a Fuchse klíčem k získávání a udržování loajálních zákazníků.

Jak využít metodu 5K v praxi?

Metodu lze využít jako doplněk k tradičním marketingovým mixů 4C/4P nebo mixu 3V.

Související pojmy a metody:

Související osobnosti:

  • Anne M. Schüller
  • Gerhard Fuchs

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 01.11.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí